1953 - Norrlands varmaste junimånad

Sverker bloggade tidigare om den rekordkyliga junimånaden 1923. Idag följer jag upp med en annan månad som är förhållandevis okänd för de flesta i vädersammanhang, nämligen juni 1953. Det som gör juni, och även juli för den delen, speciell är att det är de enda månader på året då den högsta månadsmedeltemperaturen i Norrland uppmätts i de norra delarna av Norrland. 

Norrbotten har Norrlands högsta månadsmedeltemperatur i juni och juli

Den högsta månadsmedeltemperatur som uppmättes i Norrland under juni 1953 var 17,9° från Harads och Naisheden som båda är belägna i Norrbotten. Tredjeplatsen på 17,8° stod Övertorneå i Tornedalen vid den finska gränsen för. Norrbotten innehar även rekordet för Norrlands högsta månadsmedeltemperatur i juli.

Högsta månadsmedeltemperatur i juni

Juni 1953 är för många stationer i norra Norrland än idag den varmaste junimånaden. Även flera stationer i de västra delarna av södra Norrland hade på den tiden juni 1953 som sin varmaste juni, bland annat Östersund-Frösön, Sveg, Ljusnedal och Gäddede. Där överträffade emellertid juni 2020 de gamla månadsrekorden. I Storlien-Storvallen i Jämtland var dock juni 2020 lika varm som juni 1953.

Få rekordhöga dagstemperaturer under juni 1953

Den extremt varma junimånaden till trots noterades få rekordhöga dagstemperaturer denna månad. För en station, Luleå (startår 1944), uppmättes 32,2° den 25:e juni vilket än idag är gällande rekord oavsett tid på året för Luleå. Absolutrekord blev det inte ute vid Bjuröklubb (30,7°) i Västerbotten men väl ett junirekord för stationen som upprättades 1879. I Piteå hade man 32,0° men där finns ett snäppet högre värde på 32,1° från midsommar nödåret 1867.

Stationsrekord för högsta dagstemperatur noterades inte bara i norra Norrland under juni 1953. Även längre söderut i landet kunde lokalt några stationer ståta med sina än idag högsta junivärden. Det gäller för Härnösand (31,6°) i Ångermanland, Landsort (27,5°) i Södermanland och Karlshamn (32,0°) i Blekinge.

Ovanligt varm midsommarafton i Haparanda 1953

Fram till 1952 inföll midsommarafton alltid den 23:e juni. Från 1953 infördes nuvarande ordning där midsommarafton infaller på fredag den 19-25 juni. År 1953 inföll midsommarafton den 19:e juni och temperaturen i Haparanda nådde då 26,0°. Endast vid fyra tillfällen har temperaturen orkat över 25° i Haparanda på midsommarafton. I söder var det däremot en ostadig midsommarafton. Dejeforsbruk i Värmland noterade på midsommarafton den 19:e hela 116,0 mm regn. 

Ovanligt högt medellufttryck i norr

I den månadssammafattning som SMHI gjorde för juni 1953 framgick följande "Kartan över månadens medellufttryck utvisade ett högtrycksområde över norra Europa med centrum norr om Kolahalvön och ett annat över mellersta Atlanten. I Mellan- och Sydeuropa var lufttrycket flackt, men ett svagt lågtryck befann sig över norra Tyskland. På grund av rådande tryckförhållanden voro vindarna över Sverige i medeltal ostliga- eller sydostliga.

Lufttrycket var, utom i sydligaste Skåne, högre än normalt. Avvikelserna voro anmärkningsvärt stora i de norra delarna av landet och uppgingo i nordöstra Norrland maximalt till 8-9 mb för att sedan därifrån successivt minska mot söder."

Som normalvärde användes vid den här tidpunkten perioden 1901-1930.

Kartorna visar avvikelsen för temperatur (vänster) och nederbörd (höger) för juni 1953.
Kartorna visar avvikelsen relativt 1901-1930 för temperatur (vänster) och nederbörd (höger) för juni 1953. Källa: SMHI, Årsbok 1953. Förstora Bild