100 år sedan den rekordkyliga junimånaden 1923

När vi nu i år sitter i sommarvärmen i mitten av juni så kan det kanske ge lite svalka att läsa om den rekordkyliga junimånaden 1923. Alltså för precis ett hundra år sedan.

Bilden visar ett stapeldiagram med junimedeltemperatur i Sverige 1860-2022.
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juni åren 1860-2022 (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juni (data från CRU). Illustration SMHI Förstora Bild

Som framgår av diagrammet är juni 1923 den allra kyligaste junimånaden på nationell basis sedan åtminstone 1860. Om vi går till de långa observatorieserierna i Stockholm (startår 1756) och Uppsala (startår 1722) finner vi att juni 1923 står sig som den allra kyligaste där även om vi sträcker ut serien till mitten av 1700-talet.

Sedan 2018 har vi haft varma eller mycket varma junimånader i Sverige. Men innan dess var det i många år som juni månad brukade betraktas som det svagaste kortet under sommaren.

I diagrammet ser vi dock att ingen junimånad under de senaste 30 åren varit i närheten av att mäta sig med juni 1923. I mer modern tid får vi gå till 1991 och 1987 för att hitta junimånader som skulle kunna betraktas som kyliga med 1923 års måttstock.

Värt att notera är att det under 1920-talet var gott om kyliga junimånader. Juni 1928 är den näst kyligaste på nationell basis. Anhopningen av kyliga junimånader på 1920-talet syns även i det mer utjämnade långtidsmedelvärdet. 

Vad hände mer specifikt i juni 1923?

Om vi börjar med några omvärldshändelser så uppmärksammades valet av Gustav Vasa till konung, precis som vi gjort i år. Men av förklarliga skäl var det då 400-årsminnet och inte som i år 500-årsminnet.

På midsommarafton 1923 invigdes Stockholms stadshus och på midsommardagen avled poeten Edith Södergran.

Om vi återgår till det rent meteorologiska så var det de avslutande dagarna efter midsommarhelgen som var de kanske mest extrema. Natten till den 26 juni sjönk temperaturen till -8,0° i Storsätern i nordligaste Dalarna. Ett ännu oöverträffat och svåröverträffat köldrekord för juni för Svealand.

Lägsta temperaturer i juni

Enligt rapporter ökade snarare än minskade snötäcket i fjällen under månadens gång. Exempelvis var det i slutet av juni 1923 snö ner till foten av Marsfjället i södra Lappland.

För både Svealand och Norrland är rekordet för lägsta månadsmedeltemperatur i juni från 1923. Riksgränsen i nordligaste Lapplandsfjällen hade en månadsmedeltemperatur på endast +2,5°.

Svenska rekord för års- och månadsmedeltemperatur

Sverker Hellström