Västerhavets och Östersjöns oceanografi

Typ: Övrigt
Författare: Sten Fonselius
Publicerad:

Sammanfattning

Ett kompendium för allmän orientering inom oceanografi med inriktning på havet omkring Sverige.

Det här kompendiet behandlar oceanografi i den snävare benämningen med fokus främst på fysisk och kemisk oceanografi. Den kemiska oceanografin är dock nära knutet även till biologin i havet och vissa aspekter av detta behandlas också inom arbetet.