Luftkvalitet

SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö. Vi utför samhällsnyttiga konsultutredningar och spridningsberäkningar och tillhandahåller modellsystem för användare i Sverige och världen. Vi tar fram de beslutsunderlag som din verksamhet behöver för en hållbar utveckling och för att möta de lagkrav som finns. Bland annat utför vi utredningar vid detaljplaner för ny bebyggelse och infrastruktur, spridningsberäkningar och luktutredningar vid tillståndsprövningar för industrier samt kontroll och kartering av luftkvalitet i utomhusluft i kommuner.

Nyheter

02 februari 2021

Naturvetare/ingenjör med intresse för luftmiljö

SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö. Till gruppen söker vi nu en naturvetare/ingenjör med intresse för luftmiljö.

25 november 2020

Det nya gränssnittet i SIMAIR 3

Det senaste året har det varit full fart på utvecklingen av det nya SIMAIR 3-systemet. Under hösten har våra testanvändare fått tillgång till det vi kallar för version Alfa 2 och kan nu själva göra …

Låt oss göra jobbet

Nyheter

02 februari 2021

Naturvetare/ingenjör med intresse för luftmiljö

SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö. Till gruppen söker vi nu en naturvetare/ingenjör med intresse för luftmiljö.

25 november 2020

Det nya gränssnittet i SIMAIR 3

Det senaste året har det varit full fart på utvecklingen av det nya SIMAIR 3-systemet. Under hösten har våra testanvändare fått tillgång till det vi kallar för version Alfa 2 och kan nu själva göra …