Luftkvalitet

SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö. Vi utför konsultutredningar och spridningsberäkningar och tillhandahåller modellsystem för användare i Sverige och världen. Vi erbjuder dig som kommun, myndighet eller verksamhetsutövare de beslutsunderlag som du behöver för att följa upp luftkvaliteten i utomhusluft.