Nyhetsarkiv

SMHI föreläser om risker för fastigheter i ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan medföra ökad risk för skador på byggnader. Vilka är riskerna och hur kan fastighetsägare hantera dessa och förbereda sig? Det är frågor som SMHI lyfter på Nordbygg på Stockholmsmässan 26 april.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

KlimatForskning

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? Tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, arrangerar SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16-18 maj 2022: Swedish Climate Symposium.

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC: Vi står vid ett vägskäl

Klimat

Under 2010-2019 har globala växthusgasutsläppen fortsatt att öka. Det behövs fortsatt arbete med både omedelbara och djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer för att begränsa den globala uppvärmningen, för vilket det finns många åtgärder. Det framgår av IPCC:s rapport ”Klimat i förändring …

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX och MAIRS-FE arrangerade workshop i Asien om klimatrelaterade utmaningar

KlimatForskning

CORDEX och MAIRS-FE arbetar för att stötta beslutsfattare i Asien i syfte att förbättra deras möjligheter att hantera utmaningar som till exempel hälsoproblem orsakade av klimatrelaterade förändringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Handlingsplan som vägleder för att klimatanpassa

Klimat

En handlingsplan för klimatanpassning kan ge god vägledning för att rusta sin verksamhet för ett klimat i förändring. Det innebär bland annat att förebygga skador och minska kostnader men också att ta vara på nya möjligheter. Ett nytt exempel i SMHIs idésamling beskriver hur Skogsstyrelsen arbetat …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu fortsätter klimatseminarierna – dags för klimatanpassning

Klimat

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Hösten 2021 startade SMHI en webbsänd seminarieserie där forskare och experter delade med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Nu fortsätter seminarieserien och den 6 april får du veta mer om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Ovanligt solig och nederbördsfattig

MeteorologiKlimat

Mars månad i år var händelserik och många rekord gav sig tillkänna. Den 19 uppmättes det högsta lufttrycket i Götaland för mars månad sedan 1880 samtidigt som Katterjåkk nåddes av en så kallad atmosfärisk flod och skrev in sig i historieböckerna med den femte största nederbördsmängden under ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

20 år av expertsamarbete om utsläpp

Det började med en overhead-presentation från Naturvårdsverket med ett förslag att IVL, SMHI och SCB skulle samarbeta kring att kartlägga och rapportera luftemissioner. Ett samarbete som till en början inte var helt självklart, men SMED har nu funnits i 20 år och bidrar med viktiga underlag för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lansering av IPCC:s rapport "Att begränsa klimatförändringen" den 4 april

Klimat

Måndagen den 4 april lanseras IPCC:s rapport "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen".  Den utvärderar kunskapsläget avseende vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter gällande begränsning av klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX workshop för tretton länder i Afrika

KlimatForskning

I december 2021 genomförde CORDEX-kontoret vid SMHI i samarbete med kollegor från Mozambique, Kamerun och Sydafrika en workshop för trettio deltagare från tretton afrikanska länder. Syftet var att skapa mer samarbete inom CORDEX, utöka befintliga nätverk och att titta på hur forskning och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad