Nyhetsarkiv

Klimatanpassning som lönar sig

HydrologiKlimat

Efter senaste tidens snösmältning och nederbörd, har nivåerna i Glafsfjorden stigit men utan risk för översvämning och skador på staden. Det beror på att Arvika kommun mobiliserat ett översvämningsskydd i tät dialog med SMHI och Fortum. Skyddet tog tid att planera, bygga och få på plats, men har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2024 - Långsam vår

MeteorologiKlimat

Mars 2024 blev allmänt något varmare än normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. Trots detta gjorde den meteorologiska våren inget större avancemang norrut över landet då växlande väder gav ömsom kalla och ömsom milda perioder. Nederbördsmässigt var månaden på många håll torrare än normalt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fastighetsägare minskar risk för översvämningsskador

Växtbäddar, kantstenar, asfaltbulor och ett systematiskt underhåll av dagvattenbrunnar. Det är några lösningar på hur fastighetsägare kan minska skaderisker vid översvämningar. I ett nytt exempel på klimatanpassning beskrivs hur bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping klimatsäkrar sina områden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare utvärderar funktion av grön infrastruktur i utveckling av ny stadsatlas

MeteorologiHydrologiKlimatForskning

Grön infrastruktur är en typ av naturbaserad lösning som används allt oftare i våra städer. I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, SLU och Lunds universitet göra en utvärdering av hur grön infrastruktur kan vara effektivt mot både översvämning och värmestress – samtidigt. Resultatet ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regeringen presenterar ny nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning

Regeringen presenterade den 20 mars 2024 Sveriges nya nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning, med tydlig ambition att gå från ord till handling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI beräknar sjöfartens utsläpp i nytt forskningsprojekt

Vid årsskiftet startade ett nytt forskningsprojekt som drivs av VTI i samarbete med SMHI, Umeå Universitet, Chalmers tekniska högskola och World Maritime University i Malmö. Projektet Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter (SEAS) syftar till att studera sjösäkerhet och sjöfartens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO-rapport: Klimatförändringsindikatorer nådde rekordnivåer 2023

KlimatForskning

Idag presenterar meteorologiska världsorganisationen WMO rapporten State of the Global Climate 2023. Rapporten från WMO bekräftar att 2023 med marginal är det varmaste året som någonsin uppmätts.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tydlig framtida ökning av högriskperioder för skogsbränder

HydrologiForskning

Högriskperioder för brandrisk i södra Sverige och Norrlands kustland väntas öka från mitten av århundradet. Det visar nya resultat från en klimatstudie som SMHI gjort på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Åter en rekordvarm månad globalt

Meteorologi

För nionde månaden i rad blev det i februari 2024 en rekordvarm månad globalt. Östra Nordamerika, centrala Europa, stora områden av södra halvklotets landmassor och inte minst världshaven bidrog till de stora temperaturöverskotten. Det fanns även områden med kallare februariväder än normalt, till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Höga vattenflöden i Östergötland

Hydrologi

Efter en längre tid med riklig nederbörd blev flöden och vattennivåer höga bland annat i Skåne och i Östergötland. I Motala ström var flödena de högsta sedan 1986.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad