Nyhetsarkiv

Juli 2021 - Översvämningskatastrof i Tyskland

Meteorologi

De väderrelaterade nyheterna under juli 2021 handlade i stor utsträckning om översvämningar och skyfall. Det gäller inte minst de katastrofala översvämningar som i mitten av månaden drabbade främst västra Tyskland och Belgien. Våldsamma översvämningar drabbade också den kinesiska staden Zhengzhou …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2021 - Varma luftmassor dominerade men kyligare avslut

MeteorologiKlimat

Juli 2021 dominerades av varma luftmassor och det var först under de avslutande dygnen som det blev en mer markant temperatursänkning över södra Sverige. I norra Sverige var det även i mitten av månaden en veckolång period med svalt och blåsigt väder. Torrt väder dominerade men vissa dagar förekom …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu startar IPCC:s beslutsmöte om rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden”

Klimat

Under tiden 26 juli – 6 augusti genomförs det digitala möte där FN:s klimatpanel IPCC samlar rapportförfattare och representanter från medlemsländerna för att lägga sista handen vid rapporten Den naturvetenskapliga grunden som är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering. Rapporten är en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare visar snabbare minskning av Arktis havsis i framtiden med ny metod

KlimatForskning

Arktis minskande havsis kan smälta bort tidigare än vad forskning hittills visat. Redan så snart som omkring år 2035 kan Arktis vara helt isfritt på sommaren vid höga klimatpåverkande utsläpp, före 2050 vid låga klimatpåverkande utsläpp. Det har två av SMHIs forskare kommit fram till när de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI har gjort en klimatrelaterad riskanalys av Transportstyrelsens lokal

Att tolka kommunövergripande klimatunderlag till påverkan för en enskild fastighet kan vara utmanande. SMHI har därför på uppdrag av Transportstyrelsen levererat en påverkansanalys och åtgärdsplanering för en av myndighetens verksamhetslokaler.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

Klimat

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utbildar irländska Met Éireann i hydrologi

Två år efter utbildningen i meteorologi har det meteorologiska institutet på Irland, Met Éireann, återigen anlitat SMHI för att hålla en kurs. Denna gång har SMHI utbildat i den hydrologiska modellen för översvämningsprognoser, HYPE.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2021 - Nästan 50° varmt i Kanada

Meteorologi

Det handlade mycket om värme under juni 2021. Den kanske mest exceptionella händelsen var den mycket kraftiga hetta som berörde västra Kanada och nordvästra USA i slutet av juni. Mycket höga temperaturer förekom även på andra håll som exempelvis Osteuropa. Stora delar av Sydamerika hade däremot …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fotoutställning om erosion – nu i Simrishamn

Hur påverkas den skånska kusten av höjda havsnivåer och erosion? Under ett halvår har utomhusutställningen ”Erosion” gästat flera skånska kustkommuner. Nu är det Simrishamns tur. Fotografiska verk blandas med klimatinformation från SMHI och platsen är Simrishamns hamn, strax söder om Marint …

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

Klimat

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprogrammets huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad