Nyhetsarkiv

Uppdaterad tjänst – Risk för vattenbrist

Hydrologi

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se har fått en ny design och nulägesbeskrivning görs specifikt för sjöar, vattendrag, markvatten och grundvatten. I tjänsten visas nu även nya kartor för markvattenhalt och temperaturavvikelse. I den uppdaterade tjänsten utfärdas en risk för län istället …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökad utbredning av syrefria bottnar i Östersjön

Oceanografi

Preliminära resultat för 2018 visar att området med syrefria bottnar i Östersjön var större än tidigare uppmätt. Den starka skiktningen i Östersjön tillsammans med stor tillförsel av näring från land under många år har gjort att syrebristen breder ut sig. Möjligen kan också den varma sommaren ha …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart

SMHI har i ett projekt tillsammans med Energimyndigheten utvecklat en ny metodik för att mäta bränslestatistik från inrikes sjöfart, som kommer att ligga till grund för Sveriges rapportering till internationella klimat- och luftmiljökonventioner. Den nya metoden baserats på SMHIs beräkningssystem …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utökat projekt för SMHI i Bosnien

SMHI har blivit anlitade för ytterligare ett projekt inom luftmiljö i Bosnien. Utöver att under en treårsperiod ta fram ett så kallat datavärdskap för luftkvalitet i Bosnien, ska SMHI nu även undersöka orsaken till Bosniens dåliga luft genom att analysera den och undersöka varifrån utsläppen kommer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur ska växthusgaser mätas och redovisas?

Klimat

Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet och genom Parisavtalet har världens länder enats om att begränsa klimatförändringen genom att minska utsläppen. FN:s klimatpanel IPCC reviderar nu en metodrapport för att ensa sättet att mäta och redovisa länders utsläpp av växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s rapport om klimatförändringen

Klimat

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa den första av tre huvudrapporter, ”Den naturvetenskapliga grunden om klimatförändringen", som tillsammans utgör panelens sjätte stora kunskapsutvärdering. Redan nu finns det första utkastet till rapporten tillgängligt för expertgranskning. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2019 - Varmt, torrt och mycket soligt

MeteorologiKlimat

Årets aprilmånad blev varm, torr och mycket solig i princip i hela landet. Någon rekordvarm månad blev det inte vilket berodde på den kalla perioden den 9-13. Påskhelgen den 18-22 bjöd på sommarvarmt väder ända fram till Valborg då kallare luft började leta sig ned över landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod i norr och sjunkande vattenflöden i södra Sverige

Hydrologi

Den senaste tiden har temperaturen varit hög och vårfloden har kommit igång i stora delar av norra Sverige med höga flöden i en del områden. Samtidigt har det fallit lite nederbörd, vilket har lett till att vattenflödena i södra Sverige har sjunkit snabbt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt vågrekord registrerat vid Väderöarna

Oceanografi

Gamla mätningar får nytt liv när det inre i våra vågbojar granskas vid den återkommande servicen. Nyss upptäcktes ett nytt svenskt rekord för signifikant våghöjd, registrerat av vågbojen vid Väderöarna i september i fjol.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Intensiva klimatkurser på SMHI med nöjda arrangörer och deltagare

Klimat

Under tre veckor har 28 beslutsfattare från södra Afrika besökt SMHI, för att delta i den andra delen av klimatutbildningen som startade i Lusaka, Zambia i februari. Deltagarna har under sin vistelse bland annat deltagit i flera grupparbeten, seminarier och studiebesök.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad