Nyhetsarkiv

SMHI om skyfall på konferens om vatten i städer

HydrologiForskning

Skyfall och stora vattenflöden är exempel på extremväder som ökar påfrestningen på städernas infrastruktur. På konferensen Cities, rain and risk i Malmö den 13-14 juni 2019 kommer SMHI att berätta om de senaste framstegen för observation och visualisering av skyfall samt hur vatten från skyfall kan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI håller kurs i meteorologi på Irland

Meteorologi

På uppdrag av Met Éireann, Irlands motsvarighet till SMHI, har SMHI blivit anlitade att hålla i ett kurspaket för de irländska kollegorna. Met Éireanns hydrologer vill öka sin kompetens inom prognosmeteorologi, vilket gör SMHIs expertkunskap eftertraktad.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu moderniseras det hydrologiska grundnätet

Hydrologi

SMHIs hydrologiska grundnät håller på att moderniseras. Stationer flyttas, tillkommer eller tas bort för att nätet på ett bättre sätt ska kunna svara upp mot SMHIs uppdrag. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Väderåret 2018 nu i presentationsformat

Meteorologi

Nu finns presentationsmaterial från SMHI med en sammanställning av väderåret 2018. Detta material kan användas om introduktion och underlag när vädret under 2018 diskuteras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Prognoser för råvattentillgången för dricksvattenproducenter

SMHI driver sedan länge operationella prognossystem för ytvattentäkter riktade mot dricksvattenproducenter. I och med de senaste årens torka har efterfrågan på prognoser även för grundvattentäkter ökat. Inom SMHI pågår därför ett arbete att även inkludera detta i de prognostjänster som finns …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lindrig isvinter avslutad

Oceanografi

Årets isvinter är nu slut.  Säsongen slutade något tidigare än normalt och isen bredde även ut sig över en mindre yta. En orsak är stora temperaturöverskott i ytvattnet efter den varma sommaren, som gjorde att det tog lång tid innan isen kunde börja växa i Bottenviken. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utreder lämpliga platser för råvattenintag i Glan

SMHI har på uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall, Nodra AB, utrett lämpliga platser för råvattenintag i Glan. Nuvarande intag är inte optimalt eftersom vattnet som tas in i vattenverket ibland har för hög temperatur under sommaren. Placeringen av de nuvarande intaget har också nackdelar i form …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2019 - Ännu en kraftfull tropisk orkan drabbade Mocambique

Meteorologi

April 2019 var en månad som globalt i allmänhet var varmare än normalt. Temperaturunderskott noterades i östra Kanada och Mellanvästern. Översvämningar förekom på många håll, bland annat i Rio de Janeiro där kraftiga skyfall förekom den 8-9 april. Cyklonen Kenneth drog in över norra Moçambique och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC har uppdaterat riktlinjer för växthusgaser

Klimat

FN:s klimatpanel IPCC har idag presenterat en uppdatering av sin metodrapport om riktlinjer för utsläppsinventering. Riktlinjerna används av länder för att uppskatta respektive lands utsläpp och upptag av växthusgaser. Den uppdaterade metodrapporten förbättrar transparensen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC söker experter

Klimat

I oktober håller FN:s klimatpanel IPCC ett möte där den sammanfattande syntesrapporten för IPCC:s sjätte utvärderingscykel ska formas. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad