Nyhetsarkiv

Den extrema syrebristen i Östersjön fortsätter

Oceanografi

Den extrema syrebristen som observerats i Östersjön sedan 1999 fortsätter – det visar SMHIs sammanställning av mätningarna för 2020. ”Det är bekymmersamt på många sätt. Inga högre former av växter och djur kan överleva i syrefritt vatten och vi ser inga tecken på att de stora ­ områdena som är …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya data för klimatet i Arktis genom det europeiska Copernicusprogrammet

MeteorologiKlimatForskning

Arktis är det område på jorden där klimatet förändras snabbast, men också ett område där det är glest mellan väderobservationerna. Tack vare ett omfattande arbete med återanalys av data finns nu en ny öppet tillgänglig datamängd som kombinerar observationer med modellberäkningar för att beskriva …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattnets värde i fokus – SMHI medarrangör för seminarium på Världsvattendagen

Hydrologi

Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. SMHI, SIWI Swedish Water House, Svenskt vatten och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny svenskbyggd minisatellit banar väg för bättre väderprognoser

MeteorologiForskning

Den europeiska vädersatelliten, Arctic Weather Satellite, AWS, börjar nu byggas i Sverige. Syftet är att förbättra och öka satellitobservationerna över Arktis och höga breddgrader. Satelliten byggs på uppdrag av den europeiska rymdorganisationen ESA och är en prototyp med planerad uppskjutning …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt minskning av näringstillförseln till Östersjön kan minska ”döda” områden

OceanografiKlimatForskning

En grupp forskare visar att en minskning av näringstillförseln till Östersjön fram till år 2100 kan minska storleken på de områden på havsbotten som idag kan uppfattas som ”döda”, trots den pågående klimatförändringen. I vissa områden av Östersjön kan förändringarna synas tidigare än i andra och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2021 - Bister kyla i Texas

Meteorologi

Under februari 2021 tog kalluften större plats än vad vi vant oss vid på senare år. Den globala temperaturen blev den lägsta på över fem år. Över Ryssland och de centrala delarna av Nordamerika var det betydligt kallare än normalt. Inte minst Texas drabbades av svåra köldrelaterade problem. Men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oceanografiska mätningar viktigt underlag inför etablering av avsaltningsverk

Oceanografi

I Östhammar kommun har dricksvatten blivit en bristvara. Gästrike Vatten AB, som ansvarar för vattenförsörjningen i området, utreder nu möjligheten att täcka delar av det framtida dricksvattenbehovet med hjälp av en avsaltningsanläggning vid kusten kring Öregrund. SMHI har utfört temperatur-, salt- …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppstart för SMHI-kurser om klimatarbete i västra, östra och södra Afrika

Klimat

50 representanter från länder i västra, östra och södra Afrika har nu påbörjat en ny omgång av ITP-utbildningen ”Klimatförändring och klimatanpassning", som SMHI driver på uppdrag av Sida sedan flera år tillbaka.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Därför behöver vi klimatanpassa – ny kortfilm förklarar

Klimat

Samhället behöver rusta sig för att möta ett klimat i förändring. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI verkar för att underlätta detta arbete. Senast i raden av stöd är en animerad kortfilm som på ett enkelt sätt berättar vad klimatanpassning är och varför det är viktigt. Den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Möjlighet till samskapande när SMHI följer upp kvalitet och nytta med skogstjänster

SMHIs tjänst Bärighetsindex underlättar vid planering av avverkning, gallring och andra skogåtgärder där tunga maskiner används, genom att ge prognoser på produktionsförhållanden i skogen. För att säkerställa att tjänsten tillgodoser användarens behov har SMHI arbetat aktivt med att följa upp …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad