Nyhetsarkiv

Varningssystem i fokus på FN-dag för att begränsa naturkatastrofer

HydrologiForskning

På Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer den 13 oktober gav FN:s världsmeteorologiska organisation ut en rapport om riskinformation och system för tidiga varningar. Trots att varningssystem bidrar till att rädda liv och egendom saknas de i många länder. SMHI arbetar i flera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2020 - Händelserikt på norra halvklotet

Meteorologi

Europa, Nordamerika och Asien hade en synnerligen händelserik månad vilket avspeglas i denna krönika. Eller vad sägs om en nederbördsmängd på omkring 700 mm på 24 timmar i Frankrike, rekordvärme i västra USA och västra Asien i början av månaden samt i Västeuropa i mitten av månaden? På …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

OceanografiForskning

En ny rapport från Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI ger förslag på hur Sverige kan bidra till en globalt hållbar havsförvaltning. Hållbara havsbaserade investeringar kan ge fem gånger större vinster än kostnaderna. För detta behövs helhetssyn, internationella samarbeten och olika typer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till förbättrad miljöövervakning av Östersjön

Oceanografi

Hur ska vi förbättra miljöövervakningen av Östersjön? Denna fråga har SMHI arbetat med genom att ta fram underlag till två internationella BONUS-projekt: BONUS FUMARI och BONUS INTEGRAL. Nu är projekten färdiga och det är dags att summera resultaten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Återigen stort ozonhål över Antarktis

Meteorologi

Ozonhålet över Antarktis är nu tunnare och större än på länge. Orsaken är bland annat en stark polär virvel i stratosfären över Antarktis som fått temperaturen att sjunka kraftigt över ett stort område. Lägg därtill att det tar lång tid för de numera förbjudna ozonnedbrytande ämnena att försvinna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkar en fiskodling en sjös halter av näringsämnen?

Hydrologi

I samband med tillståndsprövningar får SMHI ibland beställningar på kunskapsunderlag. Ett exempel är när en fiskodling ska etableras, omprövas eller expandera i en sjö och det är viktigt att ta reda på hur detta kan tänkas påverka halterna av näringsämnen i vattnet. SMHIs konsulter har nyligen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vinnare i ClimeMarine illustrationstävling: kreativ illustration som binder ihop havsplanering och klimatförändringar

OceanografiKlimatForskning

Vi kan stolt presentera vinnaren i ClimeMarines illustrationstävling: Malva Crona från Malungs folkhögskola, som med sin illustration visar olika aspekter av havsplanering och klimatförändringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning tillför kunskap till lokalt klimatanpassningsarbete

MeteorologiKlimatForskning

Ett förändrat klimat med mer extremt väder ökar risken för naturolyckor om samhället inte förbereds för de nya förhållandena. Hur använder kommuner och andra intressenter ny forskning i sin planering? SMHI och SEI har studerat hur forskningen kan utformas för att svara mot användarnas behov.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utformning av stadsmiljön minskar lokala värmeöar

MeteorologiKlimatForskning

En studie om värme i stadsmiljö visar att en god fysisk planering i staden minskar den urbana värmeöeffekten och underlättar därmed hanteringen av värmeböljor. Nu finns kunskap från forskning om värme i städer från projektet Hazard Support samlad på smhi.se.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utbildningssatsning inför förnyade vädervarningar

Nu pågår utbildningar inför övergången till ett förnyat system för vädervarningar. Från april 2021 blir varningarna konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad