Vårfloden vandrar vidare

I samband med varmare luft tar vårflödena fart igen. SMHI varnar just nu för höga flöden i diken, bäckar och mindre åar i södra Norrland och nordligaste Svealand.

Forsande vattendrag

Snötäcket i södra Norrland har minskat i samband med avsmältning. På många håll ligger dock fortfarande mer snö än normalt för årstiden. Till följd av höga temperaturer under närmaste tiden väntas höga flöden i diken, bäckar och mindre åar i södra Norrland och nordligaste Svealand. I framförallt Östersunds, Bergs, Bräcke och Ljusdals kommun kan flödena från och med fredag lokalt nå orange varningsnivå.

– I takt med att de mindre vattendragen rinner ut i större, kan det bli höga flöden där, säger Kristin Röja, vakthavande hydrolog. Det är idag osäkert hur högt flödena kommer stiga i olika vattendrag, så det är viktigt att ni följer varningsläget på smhi.se.


Följ aktuellt varningsläge på SMHIs varningssida.

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken på smhi.se.