Vårflod med extremt höga flöden och översvämningar

Under helgen nådde vårfloden extremt höga nivåer i nedre delen av Torneälven och i biflödet Muonioälven där vattenflödena är ungefär lika höga som den tidigare högsta uppmätta vårfloden 1968. För vissa hydrologiska stationer har flödet varit rekordhögt. Det skapade problem bland annat genom översvämning av nationellt viktiga vägar. I hela Torneälven visar mätningarna nu att flödet har kulminerat.

Kraftig nederbörd i kombination med snösmältningen gav en kraftig vårflod med extremt höga flöden i Torneälven och biflödet Muonioälven.

– Enligt vår senaste hydrologiska prognos ser flödena ut att ha kulminerat i hela Torneälven. Vattennivåerna är kvar på en hög nivå och är långsamt avtagande under veckan, säger Sara-Sofia Asp, vakthavande hydrolog vid SMHI.

Rekordflöden

Det största vattenflöde som någonsin har uppmätts i Sverige var i Torneälven under vårfloden 1968 då det flödade cirka 3700 kubikmeter per sekund. Mätstationen Kukkolankoski i Torneälven ligger ca 3 mil uppströms Haparanda. Sedan 1911 har här vattenflödet mätts här och idag har det kulminerat strax under rekordflödet från 1968.

Vid mätstationen Kallio i Muonioälven kulminerade flödet på 1920 kubikmeter per sekund och det är högre än vårfloden 1968 då den var 1718 kubikmeter per sekund. Muonioälven är det största biflödet till Torneälven.

Graf som visar hur stor vårens flöde är jämfört med tidigare år.
Flödet vid årets vårflod sticker ut som det högsta uppmätta vid den hydrologiska mätstationen Kallio och överträffar det tidigare rekordet från vårfloden 1968. Illustration SMHI

SMHI varnar för höga flöden och översvämning

SMHI har utfärdat röda varningar för höga flöden och översvämningar. Det finns även orange och gula flödesvarningar utefärdade.

Aktuella varningar från SMHI (uppdateras kontinuerligt).

En röd varning innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 50e år.

En röd översvämningsvarning innebär i detta falla att nationellt viktiga vägar översvämmas. Varningsnivån är direkt kopplad till den beräknade påverkan vid översvämning.

Läget kan förändras

Väderutvecklingen påverkar avsmältningen och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste varningarna på smhi.se eller i SMHIs app då läget snabbt kan förändras.

 Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.