Väderåret 2018 nu i presentationsformat

Nu finns presentationsmaterial från SMHI med en sammanställning av väderåret 2018. Detta material kan användas om introduktion och underlag när vädret under 2018 diskuteras.

Orange sol, moln

Vädret 2018 utmärkte sig på många olika sätt. Sommaren som var torr och varm, speciellt i södra Sverige, vilket var en utmaning för Sveriges lant- och skogsbruk. Många gårdar hade svårt att hitta foder till sina djur och många allvarliga skogsbränder rasade på olika platser i landet. Början av året bjöd istället på ett utbrett och långvarigt snötäcket och en kraftig vårflod som följde med snösmältningen.

Nu har SMHI med utgångspunkt från de sammanfattningar av 2018 som finns på SMHIs webbplats sammanställt presentationsmaterial. Detta material går att ladda ner från smhi.se och kan fungera som inledning, underlag och utbildningsmaterial när man vill diskutera vad i vädret som utmärkte 2018.