Våren 2018 - Våren som blev kort

Våren 2018 inleddes kylig och snörik men avslutades rekordvarm. Många upplevde därför att våren var kort. Våren blev som helhet något varmare och nederbördsfattigare än normalt. Som torrast och varmast var det under maj månad då högtryck dominerade väderläget. 

Temperatur – Kylig inledning men rekordvarmt avslut

Temperaturavvikelse för våren 2018 (mars, april och maj).
Temperaturavvikelse för våren 2018 (mars, april och maj). Förstora Bild

Våren 2018 började kyligare än normalt med temperaturunderskott på många håll i mars. Under april rörde sig varmare luft upp och under maj var det sedan betydligt varmare än normalt, där det på många håll i Götaland, Svealand och stor del av Norrland slogs medeltemperaturrekord för maj månad. Totalt blev våren 2018 på många platser varmare än normalt. På de flesta håll var det dock varmare under våren 2016.

Den högsta temperaturen mättes upp den 30 maj i Göteborg på 31,1°. Så varmt har det inte varit i maj i sedan åtminstone 1911 när Nora i Västmanland hade 31,3° . Vårens lägsta temperatur blev -37,1°  och uppmättes i Särna den 1 mars.

Nederbörd – Mindre nederbörd än normalt

Nederbördsavvikelse för våren 2018 (mars, april och maj).
Nederbördsavvikelse för våren 2018 (mars, april och maj). Förstora Bild

Efter en förhållandevis nederbördsrik vinter föll det under våren nederbörd som ligger på det normala eller något under det normala. I Visby föll det bara 38 % av en normal vårnederbörd och under maj månad föll det bara 1,7 mm vilket gör den rekordtorr. Det tidigare rekordet i maj låg på 2,8 mm och var från 1866. Även om våren var torr så var det på många håll torrare 2017, 2014 eller 2013.

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2018. Förstora Bild

I stor del av landet låg medelbyvinden under det normala under våren. I södra Götaland blev det däremot något blåsigare än normalt.

Högsta medelvinden under våren 2018 uppmättes den 18 mars vid Stekenjokk på 30 m/s. Den högsta byvinden uppmättes vid Tarfala samma dygn på 42 m/s.

Snö – Mycket snö som smälte fort i maj

Våren inleddes snörik och stora delar av landet var snötäckt under hela mars. Under starten av april låg ovanligt mycket snö på många håll i landet, men under månadens första hälft började snön smälta undan i Götaland och stor del av östra Svealand. Snösmältningen fortsatte sedan norröver under aprils andra hälft. I början av maj låg snön över nordvästra Svealand och över stor del av Norrland, men i och med det varma vädret smälte snön snabbt och från mitten av månaden hade i princip bara fjällen ett snötäcke.

Vårens största snödjup på 170 cm uppmättes i Åsnorrbodarna i Hälsingland den 13 mars.

Soltimmar – Rekordsoligt i maj

Efter en solfattig inledning av mars gjorde den andra halvan så att månadens solskenstid på de flesta platser låg på det normala. April blev soligare än normalt på många håll. Men allra soligast var det under maj månad då det blev rekordmycket soltimmar i hela landet utom nordligaste Norrland.

Solskenstid våren 2018 per månad.
Solskenstid våren 2018 per månad (mars, april och maj) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Illustration SMHI. Förstora Bild

Mars – Kyligt och snörikt

Mars 2018 blev kallare än normalt i hela landet och i Lapplands- och Dalafjällen var det lokalt en av de allra kallaste marsmånader som har observerats. Det gjorde att den meteorologiska våren knappt anlände, utan bara delar av Götaland hade vår i slutet av månaden. Nederbördsmässigt föll det en normal månadsnederbörd i stort , men i och med kylan var mars 2018 snörik och praktiskt taget hela landet var snötäckt under stor del av månaden.

April – Kall inledning, men värmen kom

April 2018 inleddes kallare än normalt och sydligaste Götaland berördes den 1 april av ett kraftigt snöfall med en snödjupsökning i Brösarp på 25 cm, den största vi känner till för Skåne i april månad. Men varmare luft rörde sig upp söderifrån och den meteorologiska våren anlände till i princip hela landet, med undantag av platser i fjällkedjan. I söder var den 1-3 veckor försenad, medan den i norra Norrland var något tidigare än normalt. Även den meteorologiska sommaren gjorde entré till en del platser i Götaland och Svealand under månaden.

Maj – Högtryck och högsommarvärme

Under maj 2018 dominerade högtrycken väderläget och medellufttrycket var på sina håll i norra Götaland och Svealand det högsta för maj sedan 1947. Det var en rekordvarm och rekordsolig månad. Från den 5 låg temperaturen över det normala i så gott som hela landet. Vid de flesta av SMHIs mätstationer utom i nordligaste Norrland blev det nya majrekord för medeltemperatur. Vad det gäller soltid fick vi rekordmycket sol i hela landet bortsett nordligaste Norrland. I Stockholm blev det inte bara den soligaste maj utan även den soligaste kalendermånaden någonsin oavsett månad.