Vintern 2018 - Mycket snörik i norr

Vintern 2017/2018 blev i genomsnitt mildare än normalt i större delen av landet. Men uppfattningen av vintern kan ha varit annorlunda beroende på två företeelser. Det gäller dels den kalla eller mycket kalla avslutningen under den sista februariveckan, dels det mycket djupa och omfattande snötäcket i norra Sverige som byggdes upp redan i december.

Temperatur - Kall februari dämpade temperaturöverskotten

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2018. Förstora Bild

Trots inslag av både snö och kyla, så blev vintern 2017/2018 mildare än normalt i den största delen av Sverige. Undantag utgör främst nordvästra Lappland där det lokalt var 1-3 grader kallare än normalt.

Temperaturöverskotten skapades i december och januari medan februari blev en kall månad i praktiskt taget hela landet.

Under den kalla februarimånaden krympte temperaturöverskotten, vilket innebar att vintern 2017/2018 blev den "minst milda" på fem år.

I Katterjåkk blev det den kallaste vintern sedan 1986/87 och i Nikkaluokta sedan 2010/11.

Vinterns högsta temperatur uppmättes dagen före julafton med 11,9° i Karlshamn. Den lägsta temperaturen blev -40,4° i Gielas den 26 februari.

Nederbörd – Vid Norrlandskusten lokalt den nederbördsrikaste vintern på över 50 år

Nederbörden i procent av det normala under vintern 2018.
Nederbörden i procent av det normala under vintern 2018. Förstora Bild

På de allra flesta håll i Sverige föll mer nederbörd än normalt under vintern 2017/2018. I östra Ångermanland, Medelpad och Hälsingland föll det på en del håll mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt.

I exempelvis Härnösand och Hudiksvall var det den nederbördsrikaste vintern sedan 1966/67. På Ölands södra udde bidrog en nederbördsrik februari till att vintern som helhet blev den nederbördsrikaste sedan 1994/95.

Ett undantag till det nederbördsrika vädret utgjorde främst västra Lapplandsfjällen.

Där upplevde Ritsem och Hemavan den torraste vintern sedan 2009/10.

I stora drag kan man säga att nederbördsmönstret under vintern 2017/2018 utgjorde en spegelbild av nederbördsmönstret vintern 2016/2017.

Snö – Mycket omfattande snötäcke i norr

I de norra landskapen är troligen det mycket tjocka och omfattande snötäcket det bestående minnet av vintern 2017/2018.

Snödjupet kulminerade i början av februari då Gåltjärn i södra Ångermanland mätte 175 cm i snödjup. Enligt snökarteringar förekom lokalt snödjup närmare 2 meter i högre terräng i Höga kusten.

Snötäcket var i Norrland jämnt fördelat i väst-östlig riktning med lika mycket eller till och med mer snö vid kusten än i de västra fjällen.

I Götaland uppmättes de största snödjupen under vintern i slutet av februari och ökade ytterligare under vårmånaden mars. Den kalendariska vinterns största snödjup i Götaland blev 57 cm i Tryserum den 28 februari.

Hela Sverige var snötäckt åtminstone någon gång under vintern, dock inte vid ett och samma tillfälle.

December – Blött och blåsigt

December dominerades av en tät lågtryckstrafik som drog in mild Atlantluft över Sverige. Därmed föll även mycket nederbörd över praktiskt taget hela landet. I norr var det mest fråga om snö och snötäcket byggdes upp alltmer. I söder var det däremot tidvis så milt att nederbörden föll som regn och där var det svårt att få något mer långvarigt snötäcke.

Januari – Mycket snörikt i norr

Januari fortsatte med ungefär samma vädermönster som i december. Det var övervägande milt och nederbördsrikt, och framför allt i norra delen av landet växte snötäcket ytterligare.
Den 7 passerade ovädret Cora över norra Sverige med avstängda vägar, inställd tågtrafik och stor lavinfara som följd.

Februari – Två snöoväder och kyla

Februari inleddes med fortsatt milt och nederbördsrikt väder. Efter ett kraftigt snöväder på månadens första dag nådde snödjupet vid Norrlandskusten 100-150 cm på flera håll. Under den första februariveckan bildades ett bestående snötäcke även i stora delar av de södra landskapen.
Efter månadens mitt skedde en markant omläggning av vädret. I samband med ett högtryck som etablerades med början i norr blev det efterhand kallt eller mycket kallt i hela landet. Under den sista februariveckan blev det delvis stora trafikproblem i främst Östersjölandskapen i samband med täta snöbyar och kraftig vind.