Hösten 2018 - Varm och torr

Hösten 2018 följde i sommarens tecken – varm och torr. Samtliga månader var milda och nederbördsfattiga med inslag av kortare kyliga perioder, framförallt i slutet av oktober och november.

I september inträffade den första höststormen vid namn ”Knud”. Oktober var en händelserik månad, med mycket varmt väder i mitten av månaden men senare också inslag av vintriga temperaturer och snöfall i stora delar av landet. November avslutade hösten med mycket milt väder fram till den 20 då den första riktiga kylan slog till.

I nordligaste Norrland var det dock fortsatt milt för årstiden. Det var därmed i norr som hösten totalt sett blev varmast med drygt 3 grader över det normala.

Temperatur 

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2018. Förstora Bild

Hösten 2018 var mild med en genomsnittlig temperatur som låg 1-2°  över det normala i stora delar av landet. I norra Norrland fanns områden med avvikelser över 2° och uppemot dryga 3°. Detta efter att både september, oktober och november hade inslag av perioder med temperaturer mycket över det normala, vilka de kyligare perioderna i framförallt oktober och novembers slut inte kunde balansera upp. Störst blev avvikelsen i månadsmedeltemperatur under november månad. I nordligaste Sverige blev medeltemperaturen då över 5 och på enstaka platser till och med uppåt 8° varmare än normalt.

Jämfört med tidigare år var det en av de varmaste höstarna, även om 2014 var varmare i södra Sverige, och 2011 var den varmaste hösten i norr. Även 2015 var en likartad eller på sina håll varmare höst i norra Sverige.

De största avvikelserna för högsta dygnstemperatur inträffade under perioden 11-15 oktober, då flera nya värmerekord slogs. Högsta uppmätta temperaturen var 26,7° i Oskarshamn i Småland den 18 september. Den kallaste temperaturen under hösten var -22,8° i Ljusnedal den 28 november.

Den meteorologiska hösten (det första dygnet av 5 i sträck med dygnsmedeltemperatur under 10,0°C) startade kring mitten av september i stora delar av norra Sverige, och nådde den sista stationen i södra Sverige den 31 oktober.  Vid  novembers slut rådde meteorologisk vinter (det första dygnet av 5 i sträck med dygnsmedeltemperatur under 0,0°C) i nästan hela landet, så när som på i södra Götaland.

Nederbörd

Karta över nederbörd i procent av den normala, hösten 2018.
Nederbörden i procent av den normala, hösten 2018. Förstora Bild

Nederbördsmässigt var det en torr höst, med mängder mindre än 75% av det normala i stora delar av landet. I fjällkedjan föll lite mer nederbörd än normalt. Jämfört med de senaste årens höstar var 2018 en av de nederbördsfattigaste, speciellt i det avseendet att det föll mycket lite nederbörd över i princip hela landet.

I delar av Östergötland såg det fram till de sista dygnen ut att bli en rekordtorr höst. Till exempel i Norrköping och Harstena.

Den största dygnsnederbörden under hösten var 48,7 mm vilken mättes i Jormlien i Jämtland den 25 september.

Snödjup

Snödjupskarta för 15 november 2018.
Snödjupskarta för 15 november 2018. Förstora Bild

Säsongens första snödjup (2 cm) uppmättes den 24 september i Hemavan och Ljungdalen. Under oktobers senare del bildades ett tunt snötäcke på flera håll i Norrland. Den 26 oktober föll rikligt med snö även i söder, vilket ledde till ett större område med snötäckt mark i framförallt östra Götaland. Det största snödjupet på 22 cm noterades i Nävelsjö i Småland, vilket också var månadens största i landet. Snötäcket i söder töade dock bort till oktobers sista dag. Samtidigt ledde omfattande snöfall över norra Sverige till att ett snötäcke på upp till någon decimeter byggdes upp. Under den milda och nederbördsfattiga novembermånaden töade dock mycket av snön bort och det var endast fjällen och nordvästra Norrland som hade ett ordentligt snötäcke i slutet av månaden och hösten. Största uppmätta snödjup blev 53 cm i Katterjåkk i norra Lappland den 29 november.

Soltimmar

Hösten 2018 var solig på många håll. I Umeå (50 år med data) var det  den soligaste uppmätta, och i Luleå (62 år med data) den näst soligaste. Det var också den näst soligaste hösten för de kortare mätserierna i Borlänge och Växjö (33 respektive 37 år med data). För 12 av landets 18 solstationer (med varierande längd på mätserierna) var hösten inom de topp 5 soligaste. Detta efter relativt många soltimmar i september och oktober, och en något mulnare novembermånad.

Genomsnittligt antal soltimmar/dag för höstmånaderna
Solskenstid hösten 2018 per månad (september, oktober och november) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Förstora Bild

September - Mestadels milt och blåsigt

Månaden innehöll mestadels milda septembertemperaturer och inverkan från flertalet lågtryck gav upphov till blåst och regn. Trots det blev månaden som helhet generellt soligare än normalt. Avslutet var kyligt med kallare luftmassor från den 23 september. Kylan gjorde att den meteorologiska vintern anlände till delar av Lapplandsfjällen i slutet av månaden. Natten till den 29 var den kallaste septembernatten på länge på flera håll i norra Norrland. Månadens lägsta temperatur uppmättes då till -11,4° i Latnivaara.

Varmast var det den 18 i Oskarshamn i Småland då temperaturen nådde upp till 26,7°. I södra Lappland tangerade Gunnarn/Stensele sitt septemberrekord för stationen från 1999 på 24,4° den 3. Samma dag blev det 24,7° i Vidsel, vilket är den högsta temperaturen i norra Norrland under september sedan 1999 då Älvsbyn hade 26,4°.

Nederbördsmässigt blev månaden något torrare än normalt i landets östra och sydligaste del. I fjällkedjan och i delar av västra Svealand och västra Götaland var det något blötare än normalt. Den största dygnsnederbörden som uppmättes under månaden var 48,7 mm i Jormlien i Jämtland den 25 september. Under månaden noterades också säsongens första snödjup på 2 cm den 24 september i Hemavan och Ljungdalen.

Den första höststormen, som namngavs till Knud av den danska vädertjänsten, inträffade den 21 september då ett lågtryck som rörde sig upp över Norge medförde stormvindar in över Sveriges västkust. Som blåsigast blev det vid Väderöarna i Bohuslän med en medelvind på 28,0 m/s och en byvind på 33,9 m/s. Medelvinden var den högsta uppmätta i september sedan 1994.

Oktober - Rekordvärme och snöfall

Månaden utmärkte sig med en period med varmt väder den 9-22 oktober, framförallt under den 11-15 då flera nya värmerekord slogs. Högsta uppmätta temperaturen var 24,0° i Målilla i östra Småland lördagen den 13 oktober. Temperaturen är på en delad andra plats för högsta värde för oktober, och är också den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent på säsongen. Mest sällsynt var dock värmen i norr där flera rekord slogs med stor marginal. Mycket tack vare det högtrycksbetonade vädret i mitten av månaden blev oktober på många håll solig, med nytt rekord för den relativt korta mätserien i Växjö (36 år av data).

Måndagen den 15 oktober bjöd på soligt och mycket varmt höstväder i Norrköping.
Måndagen den 15 oktober bjöd på soligt och mycket varmt höstväder i Norrköping. Temperaturen kom denna dag upp i 23,0° vilket innebar nytt oktoberrekord för stationen. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Den inledande och framförallt avslutande delen av månaden var kylig. Månadens lägsta temperatur var -21,2° uppmätt i Rensjön i norra Lappland och i Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen den 30 oktober. I och med den kyligare luften gjorde vintern fortsatt ankomst i norr, och täckte stora delar av Norrland den 26 oktober. Ungefär samtidigt blev det meteorologisk höst vid de sista stationerna längst i söder.

Tidvis var det också blåsigt och regnigt, men som helhet blev månaden torrare än normalt med 50-75% av det normala på många håll. Över delar av södra och mellersta Sverige, samt i fjällen och längs Norrlands kust, blev de totala mängderna runt eller över normalt. Framförallt under den 30 förde ett nederbördsområde in rikligt med nederbörd över stora delar av landet. I samband med det noterades månadens största nederbördsmängd av 48,5 mm i Härnösand.

En del av månadens nederbörd föll i form av snö, till en början i norr men under månadens senare del även söderut. Framförallt snöade det rikligt i Götaland under den 26. I månadens slut var det dock i norr som marken var snötäckt.

November - Mycket milt fram till sista veckan

Efter ett kallt avslut på oktober återvände mildluften under november och kom att stanna under stora delar av månaden. På många håll var det gråmulet väder som dominerade. Först kring den 20 tog sig betydligt kyligare luft in sånär som i landets nordliga delar där det var fortsatt milt. För tre stationer i Lappland (Karesuando, Naimakka och Nikkaluokta) blev det den mildaste uppmätta novembermånaden. Det kyligare vädret i månadens slut gjorde att vintern ankom även i söder, så när som på södra Götaland och längs med kusten mer norrut. 

Månadens högsta dygnstemperatur var 13,1° uppmätt i Halmstad den 6 och i Lund den 7. Lägsta temperatur låg på -22,8° i Ljusnedal den 28 november.

Jämfört med de föregående höstmånaderna var det mer uppehållsväder. Nederbörd föll framförallt över norra Sverige den 2, samt spritt över landet perioden den 9-12 samt de sista dygnen av november. Den största uppmätta dygnsnederbörden var 37,8 mm i Storbron i Dalarna den 11 november.