Sommaren 2018 - Extremt varm och solig

Hela Sverige fick en varm och solig sommar 2018. I större delen av Götaland och Svealand var det den varmaste sommaren som uppmätts. Det var även en av de tio soligaste somrarna som registrerats och förutom i delar av norra Norrland var den i allmänhet torr.

Juni 2018 bjöd på varierat väder men inte så mycket nederbörd utom i norra Norrland. Månaden var svalare än normalt i norr medan den var varmare i söder. Under juli steg temperaturerna i hela landet och det blev på många håll en av de varmaste julimånaderna som registrerats. Det var även mycket torrt och omfattande skogsbränder bröt ut. Inledningen av augusti var också varm men sedan sjönk temperaturerna och avslutningen på månaden blev ostadig.

Temperatur – Rekordvarmt i stor del av södra Sverige

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2018. Förstora Bild

Sammantaget blev sommaren 2018 varmare än normalt i hela landet. Temperaturöverskottet låg på 1-3 grader i norra halvan av landet och 2-4 grader i söder. Störst överskott hade Utklippan i Blekinge skärgård med 4,3 grader.

I större delen av Götaland och Svealand var årets sommar den varmaste som uppmätts. Några stationer med långa mätserier som noterade nya rekord för sommarmedeltemperatur var Uppsala (mätstart 1722), Stockholm (mätstart 1756), Lund (mätstart 1859) och Göteborg (1860).

För några stationer i södra Sverige och i sydöstra Norrland var dock sommaren 2002 eller 1997 varmare än 2018, exempelvis på Nordkoster samt i Karlstad och Gävle. I resten av Norrland räcker det att gå tillbaka till sommaren 2014, 2011 eller 2006 för att hitta en varmare än årets. I norra Norrland var sommaren 1937 den allra varmaste.

I blogginlägget Lätt att gå vilse i jakten på rekord finns mer information om vilket år de tidigare rekordvarma somrarna inträffade från 1860 och framåt.

Sommarens högsta temperatur hade Mariestad i Västergötland med 34,7° den 8 augusti. Den lägsta temperaturen blev -6,8° i Latnivaara den 5 juni.

Högsommardagar

Antal högsommardagar under sommaren 2018.
Antal högsommardagar under sommaren 2018. Förstora Bild

Den långdragna hettan bidrog till att antalet dagar med högsommarvärme, en dag då temperaturen når 25° eller mer, blev många.

Lund noterade hela 51 högsommardagar under juni-augusti 2018. Data för stationen finns digitaliserade sedan 1961 och för denna period gav årets sommar det högsta antalet. På andra plats hamnade sommaren 2006 med 41 dagar.

Målilla fick 49 dagar med högsommarvärme, stationens högsta sedan åtminstone sommaren 1965 då digitaliserade data finns tillgängliga. På andra plats hamnar sommaren 2002 med 44 dagar.

Både Uppsala och Stockholm rapporterade 44 dagar med högsommarvärme, vilket är tre respektive en dag mindre än de hade sommaren 2002. I Stockholm gav 18 av högsommardagarna temperaturer på 30° eller mer, vilket slår rekordet på 10 stycken från 1999 och 1994. Flest dagar med 30° eller mer fick Uppsala och Målilla som kom upp i hela 20 stycken. En mer detaljerad sammanfattning av dagar med 30 graders värme finns att läsa i blogginlägget Rekordmånga dagar med 30 graders värme i Stockholm.

Göteborg fick 35 högsommardagar, vilket är färre än sommaren 2002 då det var 40 stycken.

I mellersta Sverige fick exempelvis Sveg 34 högsommardagar, jämfört med 27 dagar sommaren 2014 och 28 dagar sommaren 1997. Data finns digitaliserade från 1951.

Haparanda noterade 27 dagar med högsommarvärme, vilket är det högsta som uppmätts där sedan åtminstone 1951 då digitaliserade data finns tillgängliga. Sommaren 1972 var antalet 17.

Tropiska nätter

Natten till den 3 juni rapporterades en tropisk natt (minimitemperatur minst 20°) från Vinga och det var rekordtidigt datum för en tropisk natt i Sverige. Sammanlagt under sommaren förekom 27 tropiska nätter. Antalet stationer som hade tropisk natt var störst i slutet av juli och början av augusti. Natten till den 1 augusti hade 56 stationer en minimitemperatur på minst 20° och natten till den 31 juli hade 53 stationer det. Östergarnsholm på Gotland tangerade det svenska rekordet på 23,7° för tropisk natt den 2 augusti. Den sista tropiska natten blev den till den 10 augusti med 17 stationer.

Nederbörd – Torrt utom i norra Norrland

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2018.
Nederbörden i procent av den normala under sommaren 2018. Förstora Bild

Sommaren 2018 var torr i större delen av landet. Delar av Blekinge och Öland fick mindre än hälften av den normala nederbörden.

Karlshamn (mätstart 1860) rapporterade 72,3 mm, vilket var lägre än stationsrekordet på 78,0 mm somrarna 1899 och 1955. Ölands södra udde (mätstart 1882) var också nära att slå sitt rekord, men ett regnområde som drog in kvällen den 30 augusti medförde att det istället blev den näst torraste sommaren i stationens historia. Nederbördssumman hamnade på 41,7 mm. Rekordet för stationen är 39,0 mm sommaren 1918.

Bland annat nordvästra Norrland och området vid Bottenvikskusten fick däremot mer nederbörd än normalt under sommaren. Störst var överskottet i nordligaste Lapplandsfjällen. Ritsem (mätstart 1981) registrerade sin nederbördsrikaste sommar hittills. I Katterjåkk får man gå tillbaka till 1999 för att hitta en sommar med mer nederbörd. Området vid Bottenvikskusten fick mer nederbörd sommaren 2016 än i år.

Sommarens största dygnsnederbörd blev 123,5 mm i Los, Hälsingland den 30 juli.

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2018. Förstora Bild

Norra halvan av landet fick en blåsigare sommar än normalt sett till byvinden, medan den var mer normal i söder.

Djupa lågtryck bidrog till att juni 2018 var rätt blåsig i framförallt norra delen av Sverige medan det högtrycksdominerade vädret i juli medförde att byvinden i medeltal var under den normala i praktiskt taget hela landet för månaden. I augusti gav stormen Johanne höga byvindar på flera håll i landet den 10-11.

Sommarens högsta uppmätta byvindhastighet hade Sylarna i Jämtlandsfjällen med 39,7 m/s den 14 juni.

Soltimmar – En av de 10 soligaste för de flesta stationerna

Som så oftast under sommaren var antalet soltimmar störst vid kuststationerna. Allra flest fick Svenska Högarna som registrerade sammanlagt 1056 timmar. På andra plats hamnade Karlskrona och på tredje Hoburg. I botten hamnade Tarfala som noterade 487 soltimmar.

Sommaren 2018 var den soligaste sedan mätningarna började för sex av solstationerna. Dessa var Växjö (mätstart 1983), Lund (mätstart 1983 samt perioden 1959-1973, men data saknas 1962 och 1972), Borlänge (mätstart 1987), Nordkoster (mätstart 2006 samt perioden 1992-1997), Svenska Högarna (mätstart 2007) och Karlskrona (mätstart 2009). Göteborg (mätstart 1983) noterade sin näst soligaste sommar.

Preliminära solimmar sommaren 2018
Solskenstid för sommaren 2018 (juni-augusti) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är ackumulerad solskenstid för sommaren. Illustration SMHI. Förstora Bild

Det har kommit en del frågor angående den soliga fotbollssommaren 1994 jämfört med årets. Av de 15 solstationer som var igång även då var det bara en som hade en soligare sommar 1994 och det var Visby. Medelvärdet för de 15 stationerna hamnar på 824 soltimmar för sommaren 1994 och 882 soltimmar för sommaren 2018. Sett bara till månaden juli så behåller dock 1994 rekordet i södra Sverige.

Preliminär solskenstid sommaren 2018 per månad
Solskenstid sommaren 2018 per månad (juni, juli och augusti) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift, angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Illustration SMHI. Förstora Bild

Som kuriosa kan nämnas att perioden maj 2018 – juli 2018 var den soligaste maj-juli perioden sedan mätstarten för samtliga stationer utom Tarfala och Kiruna.

Åska

Åskaktiviteten var ganska normal för sommaren. Den var som störst från en bit in i juli fram till mitten av augusti. Flest blixturladdningar registrerades den 29 juli. På andra plats hamnade den 25 juli och på tredje plats 2 augusti.

Juni – Varm i söder och sval i norr

Juni 2018 var en av de varmaste på 100 år i sydligaste Sverige, medan månaden var rätt sval och blåsig i norr. I norra Norrland föll mer nederbörd än normalt, medan det på många andra håll i landet blev en torr eller mycket torr juni. Vid midsommar medförde ett lågtryck svalt och regnigt väder. Örskär uppmätte på midsommaraftonen den 22 juni en medelvind på 26,0 m/s, den näst högsta medelvindhastighet som noterats för en kuststation i Sverige i juni månad.

Juli – Långvarig hetta och svåra skogsbränder

Juli 2018 blev på de flesta håll en av de varmaste julimånaderna som hittills uppmätts och några stationer fick nya rekord för absolut högsta temperatur oavsett månad. Stockholm hade en månadsmedeltemperaturen på 22,5°, den högsta som överhuvudtaget noterats i Sverige. Stora delar av juli dominerades av långvarig torka i större delen av Sverige. För de flesta solstationerna var det en av de tre soligaste julimånaderna. I mitten av månaden utbröt svåra skogsbränder i mellersta Sverige. I slutet av månaden förekom åska och lokalt kraftiga regnskurar.

Augusti – Mycket varm inledning

Värmen fortsatte i början av augusti och några stationer slog sina temperaturrekord. Det var även fuktigt vilket medförde hög daggpunktstemperatur. Karlskrona-Söderstjerna i Blekinge skärgård uppmätte den 1 augusti en daggpunktstemperatur på 24,8°, den hittills högsta daggpunkten för en svensk station.

Temperaturerna började sedan återgå till i allmänhet mer normala för årstiden. Hösten anlände först till Tarfala vilket skedde den 3 augusti. Ostadigt väder kom att prägla månaden efter den 10 augusti och innebar efterlängtat regn på de flesta håll. I sydöstra Götaland var augusti länge mycket torr men kraftigt regn i slutet av månaden gjorde att det nederbördsmässigt till slut blev en ganska normal månad. Antalet soltimmar blev färre jämfört med juni och juli.