Rekordmånga dagar med 30 graders värme i Stockholm

Än så länge är det för tidigt att göra en slutlig sammanfattning av sommaren 2018. Avslutningen av augusti ser ut att bli rätt ostadig och detaljerna i de slutliga medeltemperaturerna och nederbördsmängderna kan hinna ändras. Men när det gäller antalet dagar med 30 grader eller mer borde vi redan nu kunna göra bokslut. Enligt prognoserna ser det inte ut att bli några fler.

Rekordstort antal i Stockholm

Om vi börjar med den mycket långa Stockholmsserien så är antalet 30°-dagar onekligen imponerande.

Sammanlagt fick huvudstaden 18 sådana och det slår med råge det tidigare rekordet på 10 stycken från 1999 och 1994. För den här typen av statistik ställer jag som krav att stationen ska ha haft maximitermometer, vilket inte alltid innebär hela mätperioden. För Stockholms del innebär det start 1858. Den här sommaren har det alltså varit nästan dubbelt så många 30°-dagar som någon annan sommar de senaste 160 åren.

Om vi går ner till Skåne och Lund så blir det också rekord. 12 stycken 30°-dagar i år jämfört med det tidigare rekordet 8 stycken 1994. Lund fick maximitermometer 1881.

Flest dagar med 30° eller mer fick Uppsala och Målilla som kom upp i hela 20 stycken. Vi känner inte till någon annan sommar med så många. I alla fall inte om vi håller oss till någorlunda modern tid. I de rikstäckande svenska mätningarnas barndom hittar man i och för sig nästintill osannolika 35 stycken i Linköping sommaren 1868.

Inget entydigt resultat

För Göteborgs del blev det däremot inget rekord i det här avseendet i år. Det blev 6 stycken dagar med 30° eller mer, men det räcker att gå till sommaren 2014 för att finna 7 stycken. Lika många var det 1994 och om vi vågar oss tillbaka till 1868 hittar vi hela 11 stycken 30°-dagar.

Som representant för mellersta Sverige har jag valt Sveg i Härjedalen. I år har man haft 5 dagar med 30° eller mer. 1935 var det 6 stycken och 1925 var det 7 stycken.

I Haparanda hade man i år 4 stycken 30°-dagar, men mer imponerande var sommaren 1972 med hela 7 stycken. 1927 var antalet uppe i 5.

Heta dagar

En dag med 25° eller mer kallar vi traditionellt för högsommardag. Men mig veterligt finns inget vedertaget namn för 30°-dagar. Sådana dagar är sällsynta och det har kanske inte funnits behov av något namn. Men om vi tittar på språkbruket i andra länder så vore kanske heta dagar ett möjligt namn.

Jag har gjort en tabell över antalet heta dagar för ett urval av somrar och stationer. Om det varit några heta dagar redan i maj, så har jag tagit med även dessa, även om maj egentligen inte ingår i den kalendariska sommaren.

Värt att notera är att två av de i medeltal varmaste somrarna, 1997 och 2002, inte utmärkte sig för anmärkningsvärt många heta dagar.

Sommaren 1975 var det i huvudsak en mäktig värmebölja i augusti som svarade för de heta dagarna.

För några av stationerna i tabellen, som Borås, Linköping, Västerås och Karlstad, rapporterades det fler heta dagar 1901 och/eller 1914 än det varit i år.

  2018 2014 2006 1994 1975 1969 1947
Antal dagar med temperatur >=30°
Malmö 8 0 2 8 5 1 3
Lund 12 4 6 8 5 1 3
Karlshamn 7 0 1 2 4 0 1
Halmstad 13 0 6 9 7 5 3
Växjö 12 1 4 9 8 2 4
Kalmar 7 1 1 11 4 1 1
Borås 8 1 4 6 7 5 8
Göteborg 6 7 2 7 6 5 2
Linköping 12 5 4 9 8 4 7
Karlstad 7 3 0 1 7 2 3
Örebro 15 5 2 10 8 3 8
Västerås 11 4 1 7 8 3 8
Stockholm 18 5 7 10 7 6 2
Uppsala 20 8 4 9 6 2 7
Gävle 6 5 2 9 6 1 4
Malung 3 2 1 1 4 0 4
Sveg 5 4 2 3 4 0 4
Östersund 1 0 0 0 0 0 7
Härnösand 0 2 0 2 1 0 2
Umeå 1 4 0 1 0 0 0
Luleå 0 2 0 1 0 0 3
Haparanda 4 1 0 0 0 0 0
Kvikkjokk 2 4 0 0 0 0 0