Oceanografiska modeller

Inom SMHI:s oceanografiska verksamhet används ett flertal oceanografiska modeller. Nedan presenteras några av dessa operationella modeller tillsammans med de modeller som utvecklas av SMHI:s forskningsavdelning.

HIROMB

HIROMB är en havscirkulationsmodell som beräknar prognoser för salt, temperatur, vattenstånd, strömmar och flera isparametrar. Modellen är ursprungligen utvecklad vid BSH i Tyskland men sedan länge har SMHI utvecklat en egen gren av modellen.

Utdata från modellen används bl.a. för vattenståndsvarningar och prognoser men även för att driva oljedriftsberäkningssystemet SeatrackWeb samt Search and Rescue-systemet BADIS. SMHI använder HIROMB-data för att göra strömprognoser till fartyg i Östersjön och Kattegatt medan istjänsten kan se isläggnings- och islossningstendenser från HIROMB-data. Isutbredningen i modellen används även som input till HIRLAM och SWAN.

För närvarande körs 48 timmarsprognoser fyra gånger per dag. Dessa prognoser drivs av HIRLAM-data. Utöver detta körs en 10-dygnsprognos en gång per dag (00Z) samt en 5-dygnsprognos en gång per dag (12Z). Dessa körning drivs av ECMWF-data.

SWAN (Simulating Waves Nearshore)

SWAN är en tredje generationens spektral vågmodell. Detta innebär att man tar hänsyn till våg-våg interaktioner i lösningen av energiekvationen. Modellen beräknar olika vågparametrar som man kan få ut från ett vågspektra, där den mest använda är signifikant våghöjd. Utdata används för att ge vågprognoser i våra omgivande hav samt vid olika haveriutredningar och konsultuppdrag. Vågklimatet är viktigt att känna till vid projekteringar till havs.

48-timmarsprognoser av SWAN körs fyra gånger per dygn (00Z, 06Z, 12Z, 18Z) och drivs av HIRLAM-data.

Forskning & utveckling: SCOBI, HIROMB, PROBE & RCO

SMHI:s oceanografiska forskningsavdelning fokuserar blanda annat på utveckling av modeller såsom HIROMB, SCOBI, (Swedish Coastal and Ocean Biogeochemical) och PROBE (Program for Boundary Layers in the Environment). SCOBI är en geokemisk modell medan PROBE är en endimensionell modell för beräkning av ström, temperatur och salthalt i vattenkolumnen.