Oceanografiska modeller

Inom SMHIs oceanografiska verksamhet används ett flertal oceanografiska modeller. Nedan presenteras några av dessa operationella modeller tillsammans med de modeller som utvecklas av SMHIs forskningsavdelning.

NEMO-Nordic

NEMO är en havscirkulationsmodell som beräknar prognoser för salt, temperatur, vattenstånd, strömmar och flera isparametrar. Modellen är utvecklad inom ett större internationellt konsortium. På SMHI har sedan modellen anpassats till de särskilda förhållandena vi har i Östersjön och Västerhavet. Denna anpassade modell kallas NEMO-Nordic

För närvarande finns det två olika versioner av NEMO-Nordic, en kort och en lång prognos. Den korta prognosen sträcker sig 2,5 dygn framåt. Den korta prognosen har en horisontell upplösning på 1 nautisk mil (ca 1,8 km) och körs fyra gånger per dygn. Den långa prognosen sträcker sig 10 dygn framåt. Den har en lägre horisontell upplösning på 2 nautiska mil (ca 3,6 km) och uppdateras två gånger per dygn. Både den korta och den långa prognosen täcker hela Östersjön, Västerhavet och en del av Nordsjön.

Havet får sin energi från händelser i atmosfären vilket gör att oceanografiska prognosmodeller är beroende av meteorologiska modeller för att kunna köras. För de korta prognoserna används främst vädermodellen HARMONIE-AROME. De längre prognoserna drivs av en vädermodell från ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecast).

SWAN (Simulating Waves Nearshore)

SWAN är en tredje generationens spektral vågmodell. Detta innebär att man tar hänsyn till våg-våg interaktioner i lösningen av energiekvationen. Modellen beräknar olika vågparametrar som man kan få ut från ett vågspektra, där den mest använda är signifikant våghöjd. Utdata används för att ge vågprognoser i våra omgivande hav samt vid olika haveriutredningar och konsultuppdrag. Vågklimatet är viktigt att känna till vid projekteringar till havs.

SWAN sträcker sig 2,5 dygn framåt  och körs fyra gånger per dygn.

Forskning & utveckling: SCOBI, NEMO-Nordic, PROBE & RCO

SMHI:s oceanografiska forskningsavdelning fokuserar blanda annat på utveckling av modeller såsom NEMO-Nordic, SCOBI, (Swedish Coastal and Ocean Biogeochemical model) och PROBE (Program for Boundary Layers in the Environment). SCOBI är en biogeokemisk modell medan PROBE är en endimensionell modell för beräkning av ström, temperatur och salthalt i vattenkolumnen, men kan även kopplas till SCOBI.