Oceanografiska modellen NEMO-Nordic

NEMO-Nordic är en oceanografisk modell som bland annat ger prognoser för vattenståndet i havet. SMHI kör flera olika versioner av NEMO-Nordic, både korta och långa prognoser. Modellen är viktig för att kunna utfärda varningar för högt och lågt vattenstånd, och även för aktörer som arbetar på havet.

För att göra prognoser för bland annat vattenstånd, ytvattentemperatur och is använder SMHI den oceanografiska modellen NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean). NEMO är utvecklad av ett europeiskt konsortium och på SMHI har modellen anpassats till Östersjöområdet och kallas för NEMO-Nordic. Mer information på engelska om NEMO hittas via länken: www.nemo-ocean.eu/

Vädret påverkar vattenståndet

NEMO-Nordic modellerna som SMHI använder täcker hela Östersjön, Västerhavet och delar av Nordsjön. Vad som händer i havet är starkt kopplat till vad som händer i atmosfären. Exempelvis drivs förändringar i vattenståndet av skillnader i vind och lufttryck, samt även av tidvattnet. För att köra en oceanografisk modell behövs därför information från en meteorologisk modell. För prognoser upp till 2,5 dygn används SMHI:s meteorologiska modell Arome. Därefter används en global modell från det europeiska vädercentret ECMWF. För tillrinning av vatten från floder och älvar används den hydrologiska modellen Hype.

SST NEMO-Nordic
Bilden visar en prognos på ytvattentemperaturen från NEMO-Nordic. På Vänern samt längs kusterna kan man även se modellens prognos av iskoncentration.

Korta och långa prognoser

SMHI kör flera olika versioner av NEMO-Nordic. NSBS01 är SMHI:s korta prognos som sträcker sig 60 timmar framåt med en horisontell upplösning på ca 1,85 km. SMHI:s långa prognos sträcker sig upp till 10 dygn och har en lägre upplösning på ca 3,7 km. Denna modell kallas NS02. SMHI kör även en NEMO-Nordic inom det EU-finansierade konsortiet BAL MFC. Denna modell sträcker sig 6 dygn framåt med en upplösning på ca 1,85 km. För mer information om BAL MFC-NEMO på engelska besök marine.copernicus.eu/ 

Modellutveckling

Det sker kontinuerlig utveckling och förbättring av de oceanografiska modellerna på SMHI men också i samarbeten med internationella partners. Våren 2016 bytte SMHI modellsystem från HIROMB till NEMO-Nordic. Sedan dess har NEMO-Nordic vidareutvecklats. Under 2021 lanserades NSBS01 som är en vidareutveckling av den tidigare uppsättningen NS01. Bland annat har djupinformationen förbättrats, vilket främst har gett en förbättring i prognoser för vattenstånd.