Oceanografiska vågmodellen SWAN

För den som befinner sig på havet är det viktigt att bland annat känna till hur höga vågor som väntas. I samband med stormar blir vågorna ofta höga och kan då även leda till översköljning vid kusten och skador längs kustlinjen.

För prognoser för vågor till havs kör SMHI vågmodellen SWAN (Simulating Waves Nearshore). SWAN är en tredje generationens spektralmodell, vilket innebär att man tar hänsyn till våg-våginteraktioner i lösningen av energiekvationen. Modellen beräknar olika vågparametrar, där den mest använda är signifikant våghöjd.

Vinden påverkar

För att köra en vågmodell behöver man även information om vindar. SWAN får prognoser för vindhastighet och riktning från den meteorologiska modellen från ECMWF. Man behöver även ta hänsyn till om det finns is. Prognoser för is hämtas från den oceanografiska modellen NEMO-Nordic. SWAN körs fyra gånger per dygn och varje prognos sträcker sig 60 timmar framåt.

Användandet av vågprognoser

Data från SWAN används av bland annat den oceanografiska prognos- och varningstjänsten för att göra vågprognoser. Prognoserna används även vid exempelvis haveriutredningar och konsultuppdrag.