Kartläggning av cyanobakterie-blomningar från satellit

Sedan 2002 bedriver SMHI översiktlig kartering av cyanobakterieblomningar i Östersjön. Blomningarna kan detekteras från satellit när de ansamlas vid, eller nära, havsytan. Kartor som visar blomningarnas utbredning publiceras dagligen på smhi.se/algsituationen under sommaren.

Kartan visar områden där blomning har detekterats ur satellitdata. En misstänkt blomning som är otydlig eller svår att se på grund av att den befinner sig under ytan definieras som "Risk för ytansamling", medan "Ytansamling" definierar de områden där blomningen har koncentrerats på ytan. Områden där moln skymmer sikten visas med grå färg och områden där satellitdata saknas betecknas med svart.

Cyanobakterier
Ansamlingar cyanobakterier den 25 juli 2019.

Eftersom cyanobakterieblomningar inte är synliga från rymden om moln skymmer satellitens sikt, presenteras också en sammanställning av de senaste 7 dagarna under fliken "Veckosammanställning". Kartan visar för varje område, hur många av de senaste 7 dagarna som cyanobakterieblomning observerats. Det är särskilt informativt då en blomning pågått en tid och området därefter blir täckt av moln. Chansen är då stor att blomningen finns under molntäcket, men att den inte kan detekteras från satellit.

SMHI kartlägger cyanobakterie-blomningar med hjälp av satellitbilder

Kartorna på SMHIs webbplats baseras främst på data från satelliterna OLCI-sensorn på satelliterna Sentinel 3A och 3B, kompletterat av satelliterna Suomi-NPP med sensorn VIIRS samt EOS-Aqua med sensorn MODIS. Satelliternas banor över svenska havsområden varierar dag för dag, därför kan det ibland bli så att fullständig täckning av Östersjön saknas.

Sensorn OLCI
Sensorn OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) sitter på satelliterna Sentinel 3A och Sentinel 3B. På bilden visas Sentinel 3A. Källa: ESA

Satelliterna passerar Östersjöregionen mitt på dagen. Processad satellitdata blir tillgänglig senare på eftermiddagen och läggs då samman för att täcka så stor del av Östersjöns yta som möjligt. En uppdaterad karta samt en rapport över förekomst av cyanobakterieblomningar i Östersjöområdet publiceras på smhi.se/algsituationen samma dag.

Ytansamlingar av cyanobakterier
Ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön.

Vanliga frågor

Vad är det som syns från satelliten?

Satellitbilderna visar ungefär det man skulle se med ögat från rymden (ocean color). Alla färgskiftningar i havet är inte cyanobakterier utan kan vara till exempel pollen eller uppblandat sediment. De kartor som presenteras på smhi.se är tolkade av en expert.

Endast sådant som ansamlats vid eller nära ytan syns från satellit. Ytansamlingar av cyanobakterier ser i satellitbilderna ut som gulgröna, slingrande, områden invid havsytan. Det är cyanobakteriernas höga reflektans i vissa våglängder som gör det möjligt att skilja ut sådana blomningar från annat som finns i den övre delen av vattenmassan.

Kan satelliter visa blomningar under moln eller i mörker?

Nej, åtminstone inte den satellitdata som används av SMHI.

När börjar cyanobakterieblomningarna?

Starten för blomningen styrs av vattentemperatur, väder och vind, därför är det svårt att uttala sig om när den börjar från år till år. Generellt brukar det börja i mitten av juni. Om det har varit stilla, lugnt och varmt väder så är chansen större att blomningen tar fart.

Är det farligt, vågar jag bada?

En viss försiktighet är hälsosam, läs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns webbplats.