Algövervakning från satellit

Sedan 2002 bedriver SMHI övervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet. Algerna kan detekteras från satellit när de ansamlas vid, eller nära, havsytan.

Algkartan visar områden där algblomning har kartlagts från satellit. En misstänkt algblomning som är otydlig eller svår att se på grund av att den befinner sig under ytan definieras som "Risk för ytansamling", medan en "Ytansamling" definierar de områden där algblomningen har koncentrerats på ytan. Områden där moln skymmer sikten visas med grå färg och områden där satellitdata saknas betecknas med svart.

Algsituationen den 25 juli 2014.
Algsituationen den 25 juli 2014. Illustration SMHI


Eftersom algblomningar inte kan detekteras genom moln presenteras också en sammanställning av de senaste 7 dagarna under fliken "Vecka". Bilden visar antalet dagar som algblomning observerats under de senaste 7 dagarna. Denna kan vara till stor nytta då en algblomning pågått en tid och området därefter blir täckt av moln. Chansen är då stor att algblomningen finns under molntäcket men att den inte kan detekteras från satellit.

SMHI analyserar algsituationen med hjälp av satellitbilder

Algkartorna på SMHIs webbplats baseras främst på data från satelliterna NPP med sensorn VIIRS och EOS-Aqua med sensorn MODIS. Satelliternas passage över svenska havsområden varierar något och därför kan det ibland bli så att fullständig täckning av Östersjön saknas.

MODIS
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)

Satelliten passerar Östersjöregionen mitt på dagen. Bilderna blir tillgängliga senare på eftermiddagen och läggs då samman för att täcka nästan hela området. En rapport om algsituationen i Östersjöområdet tillsammans med de analyserade bilderna publiceras på SMHIs hemsida följande morgon. Om tillräckligt med satellitdata för att täcka Östersjöområdet kommer in tidigare under dagen publiceras dessa bilder under eftermiddagen.

Tidigare har SMHI också haft tillgång till ytterligare satellitdata från ESAs satellit, ENVISAT med sensorn MERIS. Tyvärr slutade den fungera under våren 2012.
 

Ytansamlingar av cyanobakterier
Ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön.

Vanliga frågor

Vilka alger syns från satellit?

Endast alger som ansamlats vid eller nära ytan syns från satellit. Ytansamlingar av cyanobakterier kan ses, i satellitbilderna, som gulgröna, slingrande, områden på havsytan. Det är den höga reflektansen av algblomningarna som gör att de är möjligt att detektera dem från satellit.

Kan satelliter se algblomningar genom moln eller i mörker?

Nej, åtminstone inte de satelliter som används av SMHI.

När börjar algblomningarna?

Starten för algblomningar styrs av vattentemperatur, väder och vind, därför är det svårt att uttala sig om när den börjar från år till år. Generellt brukar algblomningen börja i mitten av juni. Om det har varit stilla, lugnt och varmt väder så är chansen större att algblomningarna tar fart.

Är alger farliga, vågar jag bada?

Läs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns webbplats.
 

Mer information om algblomning i SMHIs Kunskapsbank

Läs mer om Algblomning i Östersjön och Västerhavet i SMHIs kunskapsbank.

Algblomningar i Östersjön

Algblomningar i Västerhavet

Algblomning

 

Har ni frågor eller önskar mer information, mejla oss:

SMHI Allmänhetens Oceanograf
oceanograf@smhi.se