Vårdagjämning och höstdagjämning

Dagjämningarna inträffar mellan vinter- och sommarsolstånden och innebär att dag och natt är ungefär lika långa. Meteorologiskt sett har varken vårdagjämningen eller höstdagjämningen någon direkt betydelse.

Jordens bana runt solen under ett år. Videon har inget ljud.

Vårdagjämningen inträffar det ögonblick då solens centrum passerar himmelsekvatorn på väg norrut, och höstdagjämningen när solens centrum passerar himmelsekvatorn på väg söderut.

Detta innebär att dagen och natten kring denna exakta tidpunkt är ungefär lika långa. Efter vårdagjämningen blir dagen längre på norra halvklotet än på södra halvklotet och tvärtom vid höstdagjämningen.

Att dag och natt inte är exakt lika långa beror på att vi räknar solens upp- och nedgång efter dess övre rand samt att jordens atmosfär bryter solstrålningen. Det senare gör att solen skenbart får en högre höjd på himlen. Tillsammans medför dessa två faktorer att det under ett år är mer dag än natt i Sverige. Allra mest dag under ett år är det nära norra polcirkeln.

Tidpunkten för vårdagjämningen och höstdagjämningen varierar något mellan åren

Vårdagjämningen och höstdagjämningen är egentligen inte speciella dagar utan de infaller vid exakta tidpunkter som varierar något från år till år.

Tidpunkten för vårdagjämningen och höstdagjämningen påverkas av skottårscykeln som är en korrektion för att ett år egentligen är cirka 365,25 dygn.

Vårdagjämningen och höstdagjämningen infaller som tidigast om det är skottår. Under de tre följande åren av skottårscykeln sker en senareläggning av tidpunkten med ungefär sex timmar (0,25 dygn) per år.

I medeltal är dock förskjutningen något mindre än sex timmar, varför tidpunkten vid nästa skottår ligger något tidigare än vid det förra skottåret.

Detta leder till att vi får en långsam förskjutning mot tidigare sommarsolstånd och vintersolstånd under resten av det här århundradet. Detta gäller fram till år 2100 då vi enligt reglerna för den gregorianska kalendern hoppar över skottdagen.

I Sverige kommer vårdagjämningen alltid att infalla den 20 mars under många år framöver. Men skottåret 2048 infaller vårdagjämningen strax före midnatt den 19 mars. Med reservation för eventuella politiska beslut om nya regler för normaltid/sommartid.

Höstdagjämningen inträffar i Sverige den 22 september under skottår och det därefter följande året. Under det tredje och fjärde året i skottårscykeln infaller höstdagjämningen den 23 september. Från och med år 2042 infaller höstdagjämningen den 22 september även det tredje året i skottårscykeln. Detta kan eventuellt ske tidigare beroende på politiska beslut om nya regler för normaltid/sommartid.