Gryning och skymning

Före solens uppgång är det inte helt mörkt utan det råder under en viss tid gryning. På samma sätt efter solens nedgång blir det inte mörkt omedelbart utan då råder skymning.

Gryning över Norrköping
Gryning över Norrköping. I förgrunden instrument för mätning av solstrålning och stratosfäriskt ozon. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

När solen befinner sig strax under horisonten sett från en viss plats lyser den fortfarande på den ovanliggande atmosfären. Grynings- och skymningsfenomenet orsakas av att detta ljus sprids och därmed kan nå jordytan.

Nedan beskrivs olika varianter av skymning som infaller efter solens nedgång. Motsvarande gryningsfenomen uppträder i omvänd tidsordning före solens uppgång.   

Det blir således inte helt mörkt i och med att solen går ner. Följande definitioner av skymning finns.

Borgerlig skymning

Tiden från solens nedgång tills dess att solens mittpunkt befinner sig 6° under horisonten kallas borgerlig skymning.

Under denna tid är det så pass ljust att man en molnfri dag kan läsa en tidning utomhus. I slutet av den borgerliga skymningen framträder då även de ljusstarkaste stjärnorna.

Det ska tilläggas att himlen naturligtvis är ljusare i den riktning i vilken solen gick ned och mörkare i den motsatta riktningen.

Hur ljust det är under skymningen en speciell dag beror på de aktuella väderförhållandena och ibland kan även månens ljus bidra.
 

Längden på den borgerliga skymningen/gryningen


Längden på skymningen beror på hur lång tid det tar för solen att komma 6° under horisonten. Detta i sin tur beror på hur flack solens skenbara bana är relativt horisonten.

Under sommaren och vintern är solens bana flack medan den stupar brantare mot horisonten under våren och hösten. Detta gör att skymningens längd varierar mycket under året och hur flack solbanan är beror även på hur långt norrut eller söderut man är i Sverige.

I södra Sverige är den borgerliga skymningen som allra kortast kring vår och höstdagjämningarna, knappt 40 minuter. På sommaren är den där omkring 1 timme lång.

Sommartid blir det inte helt mörkt ungefär från Dalälven och norrut. Utan den borgerliga skymningen övergår i gryning vid midnatt. Allra längst i norr där det råder midnattssol är solen över horisonten och gryning/skymning saknas för dessa dygn.

Vintertid då polarnatten råder (solen inte uppe under dygnet) kan det trots allt finnas några timmar mitt på dagen då gryning och skymning råder.

I Norrland är skymningen betydelsefull under vintern eftersom den bidrar med ljus under en till två timmar morgon och kväll. Tillsammans med snötäckt mark kan det vara tämligen ljust.

Mer exakta uppgifter på skymningens längd kräver beräkningar. Ibland kan dessa uppgifter finnas i almanackor.

Nautisk skymning

Tiden från den borgerliga skymningens slut tills dess att solens mittpunkt befinner sig 12° under horisonten kallas nautisk skymning.

Under denna tid är det så pass ljust, en molnfri natt, att man ännu inte kan se alla stjärnor. Men det är tillräckligt mörkt för att de ljusaste stjärnorna kan ses och att horisonten framträder tydligt.

Detta var av vikt på den tiden då sextant användes vid navigering till sjöss. Därav ordet nautisk skymning. Sextanten användes för att mäta höjden inte bara till solen utan även till stjärnor och planeter. För att kunna bestämma höjden måste både stjärnorna och horisonten vara synliga samtidigt.

Astronomisk skymning

Tiden från den nautiska skymningens slut tills dess att solens mittpunkt befinner sig 18° under horisonten kallas astronomisk skymning.

Under denna tid är det ännu inte helt mörkt. Det går att se i vilken riktning solen gick ner en klar natt. Förutsatt att horisonten inte skyms och att det inte förekommer störande bakgrundsbelysning såsom i en stad.

Astronomer behöver ofta det mörker som först inträder efter den astronomiska skymningens slut. Därför är Sverige under sommaren inte den gynnsammaste platsen för astronomiska observationer.  

Kuriosa

På svenska skiljer vi på skymning respektive gryning, medan fenomenet i många andra språk anges med ett ord.

Från latinets crepusculum (se artikel om skuggstrålar) har franskan fått crépuscule.

Tyskan har sitt dämmerung som kanske känns igen från Wagners opera Götterdämmerung (gudaskymning, Ragnarök).

Danska och norska använder ordet tusmørke respektive tussmørke för skymning/gryning och på finska hämärä. 

I engelskan används begreppet twilight för skymning/gryning och civil twilight för borgerlig skymning/gryning. I engelskan finns också orden dawn för gryning och dusk för skymning.