Solstrålar och skuggstrålar

Ett optiskt fenomen som nog de flesta sett någon gång är när solen döljs bakom ett moln och det liksom strålar kring molnet och ibland kan detta fenomen vara mycket slående.

Solstråle-skuggstråle
Några solstrålar lyser fram mellan molnen över SMHIs mätplats i Norrköping. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

De gyllene solstrålarna på bilden är intimt kopplad till skuggstrålar. 

Lite förenklat kan man säga att solen lyser på atmosfären som då blir synlig eftersom luften innehåller molekyler och lite partiklar som sprider ljuset. Men om moln eller höga berg hamnar i vägen för solljuset kastas långa skuggor. Inom skuggan blir inte atmosfären belyst. Den skuggade zonen framträder då i kontrast till den solbelysta atmosfären. 

I detta fall står solen lågt och större delen av atmosfären ligger i skugga. Genom en glipa i molnen lyser en tydlig solstråle och i kontrast till den omgivande obelysta luften syns den solbelysta. Om det är solstrålar eller skuggstrålar (eller både och) är ofta en smaksak. 

Att solstrålen smalnar mot horisonten beror på perspektivet, precis som en väg skenbart smalnar mot horisonten. 

Det latinska ordet crepescular betyder skymning och återfinns i den engelska beteckning av fenomenet, nämligen ”crepescular rays” vilket betecknar solstrålar synliga i riktning mot solen. För solstrålar/skuggstrålar i riktning bort från solen används beteckningen ”anti-crepescular rays”, se ett exempel i artikeln "skuggstråle över Sicilien" samt längre ner i denna text.

Molnskuggor

Den 24 augusti 2016 fick Marita Myhlback se nedanstående mycket kraftfulla och fantasieggande molnskuggor i Värmland.

I bildens övre delar syns några högre liggande spridda Cirrus (fjädermoln) och Altocumulus (böljemoln), men skuggorna kastas av lägre liggande sjok av Stratocumulus (valkmoln).

Skuggorna blir synliga då de troligen faller på ett tunt disskikt. De pekar radiellt ut från den punkt där solen befinner sig.

Molnskuggor
Molnskuggor över Skåre cirka 10 km norr om Karlstad kl 19.30 den 24 augusti 2016. Foto Marita Myhlback Förstora Bild

Skuggstråle

Skuggstråle Ljusterö
Foto Anne Ljungdahl Förstora Bild

Ett resligt moln vars övre delar skymtar vid horisonten kastar en tydlig skuggstråle.  Anne Ljungdahl observerade denna på färjan från Ljusterö (nordost om Vaxholm) till fastlandet den 12 juli 2012 kl 22.

Skuggstrålar på motsatt sida av himlen relativt solen

Om solstrålarna och skuggstrålarna går över hela himlen ser de ut att mötas vid den punkt som befinner sig motsatt solen. Nedan syns ett exempel på dessa så kallade ”anti-crepescular rays” som fångades på bild hösten 2017 i Skåne av Eva-Britt Hansson.

Skuggstrålar som går över hela himlen
Skuggstrålar som går över hela himlen nära Ängelholm 2017-10-29. Kontrasten förstärkt i bilden. Foto Eva-Britt Hansson Förstora Bild

.