Oscar Rygård - en flitig observatör

Sedan 1800-talet har SMHI haft många observatörer. En av dessa var Oscar Rygård, som gjorde observationer under mer än trettio år vid Häckeberga i Skåne och skickade in dem till dåvarande Statens Meteorologiska Centralanstalt (MCA). Men han gjorde mer ...

I februari 2018 fick SMHI en förfrågan om vi var intresserade av att låna en gammal bok med nedtecknat väder och fenologi. Vi var givetvis intresserade att ta en titt på materialet.

Det visade sig att den som frågade var en ättling till Oscar Rygård, som utöver att vara observatör åt MCA var skogvaktare vid Häckeberga, vid det som numera är Häckeberga slott i Skåne cirka 30 km öster om Malmö centrum.

De meteorologiska observationerna fanns redan i vårt arkiv, men det som fångade vårt intresse var att Oscar Rygård hade sammanställt alla observationerna i prydliga tabeller i en bok "Klimatiska och fenologiska tabeller".

Vi lånade boken och gjorde en kopia (22,1 MB, pdf).

Oscar Rygård var alltså väderobservatör åt SMHIs föregångare, dåvarande Statens Meteorologiska Centralanstalt. Vi har därför de enskilda väderobservationerna i vårt arkiv, men inte sammanställda på detta förträffliga vis. Perioden omfattar i de flesta fall åren 1880-1911.

Kanske de mest spännande delarna är de fenologiska sammanställningarna. Några exempel visas i det följande. Notera även de små stroferna som Rygård skrivit överst på några av sidorna. Man anar en inte bara naturintresserad person utan också en man som tyckte om poesi.

De fenologiska observationerna

Vårblommor

Det finns tabeller över när vårbruket inleds, när blommor blommar, när lövsprickning sker och när vissa flyttfåglar anländer. Men även korsvisa samband exempelvis hur många dagar efter att vårbruket inletts som grödan skördas.

blomning
När börjar blomningen i genomsnitt, tidigast och senast vid Häckeberga gård. Foto Oscar Rygård Förstora Bild

Exempelvis påbörjades blomningen av hästhof (Tussilago farfara) i genomsnitt den 3 april, men 1884 började den blomma så tidigt som den 16 mars och åren 1881 och 1888 så sent som den 20 april.

Lövsprickning

Lövsprickning
Lövsprickning hos buskar och träd vid Häckeberga i Skåne. Genomsnittligt , tidigaste och senaste datum. Foto Oscar Rygård Förstora Bild

Lövsprickningen av hägg skedde i genomsnitt den 26 april, men 1884 inträffade detta redan den 8 april och den senaste lövsprickningen noterades år 1902 så sent som 19 maj.

Flyttfåglar

Fåglarnas ankomst
Ankomst av flyttfåglar till Häckeberga 1880-1906. Foto Oscar Rygård Förstora Bild

När det gäller flyttfåglarnas ankomst så kom sånglärkan i genomsnitt den 22 februari, tidigast den 1 februari 1884 och senast den 26 mars 1888 till Häckeberga under åren 1880-1906.