Avrinningsområde

Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag uppströms en viss punkt. Avrinningsområdet begränsas av höjdryggar, som delar flödet från regn och smältvatten åt olika håll. Gränsen för avrinningsområdet utgörs av vattendelaren.

Avrinningsområdet begränsas av en vattendelare som skiljer ett avrinningsområde från ett annat. Det är en gräns i naturen, som man kan rita in på kartor genom att studera topografin. På den ena sidan av vattendelaren rinner vattnet ned i ett avrinningsområde, på den andra sidan i ett annat.

Avrinningsområdet kan bestämmas för en godtycklig plats i vattendraget. Torneälven har till exempel avrinningsområdet 40157 km2 vid mynningen i havet. Följer man sedan vattendraget uppåt, så har det ovan Muonioälvens inflöde avrinningsområdet 16848 km2, och Muonioälven vid mynningen i Torneälven 14580 km2.