September 2020 - Snabb avkylning i mitten av månaden

De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med ett lågtryck i mitten av månaden. Det var även höga vågor på de östra farvattnen i samband med detta. De högsta vågorna observerades dock på västkusten den 24. I mitten av månaden var det en snabb avkylning av ytvattentemperaturerna i Bottenhavet och norra Östersjön.

Ytvattentemperatur

Första halvan av september bjöd inte på någon större väderdramatik. Tillfälliga högtryck växlade om med lågtryckspassager. Mestadels ljumma temperaturer gav endast långsamt sjunkande ytvattentemperatur. Vid högtrycken kring den 7 och den 14 skedde även en tillfällig uppvärmning av ytvattnet.

Men den 16 september och natt mot den 17 drog ett djupt lågtryck österut över Bottenhavet. Vid Bjuröklubb i Västerbotten var det stormbyar med närmare 30 m/s, Söderarm i Uppland noterade 24,7 m/s i medelvind.

Väderläget 17 september kl 00 UTC.
Väderläget 17 september kl 00 UTC.

Detta gav en rejäl omblandning av de översta tiotalet metrarna i Bottenhavet och norra Östersjön. En dramatisk sänkning av ytvattentemperaturen blev resultatet. Under det följande dygnet föll temperaturen med tre respektive fem grader vid Finngrundet och Landsort. Vid Kungsholmsfort utanför Karlskrona där vindarna var svagare blev sänkningen mer utdragen i tiden.

Det dramatiska temperaturfallet den 16-17 september 2020 vid Finngrundet, Landsort och Kungsholmsfort.
Det dramatiska temperaturfallet den 16-17 september 2020 vid Finngrundet, Landsort och Kungsholmsfort. Förstora Bild

Återstoden av månaden var fortsatt mild, ja till och med varm. Ytvattentemperaturen i haven runt Sverige höll sig på en konstant nivå eller ökade rentav några grader. Under september som helhet höll sig temperaturen nära det beräknade medelvärdet för 1973-2002. Inga nya maximi- eller minimirekord noterades.

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2020 (84 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2020. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

I början av september var vattenståndet* omkring det normala på de flesta platser.

Månaden inleddes med högtryck och under de första dagarna hände det inte så mycket med vattenstånden. Sedan började lågtryck påverka Skandinavien med sydvästvindar. På de västra farvattnen steg vattenståndet till omkring +40 cm där det sedan höll sig första halvan av månaden. På Bottenviken och Bottenhavet steg det till omkring +20 till +30 cm under samma period.

Den 16-17 passerade ett djupt lågtryck mellersta Sverige. Detta påverkade främst vattenståndet i de östra farvattnen. På Bottenviken pressade den nordliga vinden vattnet söderut och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kalix med -70 cm och Ratan hade -57 cm.

I Skanör steg vattenståndet snabbt på natten. Vid midnatt till den 17 var det -3 cm och vid fyra-tiden på morgonen hade det stigit till +85 cm vilket blev månadens högsta observation.

Sedan kom en period med sydvästlig vind på västkusten och vattenståndet steg under någon vecka. Den 24 hade det stigit till +68 cm i Kungsvik och +81 cm i Uddevalla.

Mot slutet av månaden närmade sig vattenståndet det normala på samtliga platser.

Tittar man på septembers månadsmedel så var de omkring en decimeter över det normala på samtliga platser.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2020 (139 kB, pdf)

Höga vågor

Den signifikanta våghöjden** steg över 3 meter vid flera tillfällen under månaden.

Vid månadens inledning var det lugnt väder längs västkusten och den signifikanta våghöjden höll sig under 0,5 meter på de västra farvattnen under de tre första dygnen.

Under perioden 4 till 13 september berörde flera lågtryck Skandinavien och den signifikanta våghöjden vid västkusten hamnade omkring 3 meter vid flera tillfällen.

Den 16-17 passerade ett djupt lågtryck mellersta Sverige och på de östra farvattnen observerades större vågor. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 22 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,8 meter.

På Östersjön blåste det 14 m/s från nordväst och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,2 meter och vid Huvudskärsbojen till 2,4 meter.

Efter detta var det lugnare på de östra farvattnen resten av månaden och där höll sig den signifikanta våghöjden under 2 meter.

Den 24 rörde sig ett lågtryck upp längs Norge och på västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s. Då observerades månadens högsta signifikanta våghöjd vid Väderöarna med 3,8 meter och vid Brofjorden steg den till 3,1 meter.

Det var ganska normala våghöjder för en septembermånad på samtliga platser och inga nya maximirekord noterades.

**Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2020. Förstora Bild