November 2020 - Milt och högt vattenstånd

Månaden började med ovanligt högt vattenstånd i de norra delarna och månadsmedel blev över det normala. Det passerade flera lågtryck som genererade höga vågor vid flera tillfällen. De högsta på västkusten. November var ovanligt mild och många stationer registrerade nya ytvattentemperaturrekord för november. Mot slutet av månaden bildades nyis vid skyddade vikar i Bottenviken.

Ytvattentemperatur och is

Den långsamma avkylningen av ytvattentemperaturen i oktober, och väldigt milda och blåsiga inledningen på november, resulterade i att majoriteten av mätstationerna registrerade nya maximala temperaturrekord under de första dagarna av månaden.

En ökning med upp till en halv grad mot tidigare novemberrekord. Värt att notera lite extra är de långa tidsserierna för Hoburgen (startår 1978) som ökade sitt rekord från år 2000 med 0,4 grader och Ratan (startår 1971) som matchade sitt tidigare rekord från 1999.

Från och med oktober 2020 är tabellen med ytvattentemperaturmätningar uppdaterad med fler stationer. Bland annat har bojen Knolls Grund samt stationerna Forsmark, Landsort Norra och Kungsholmsfort tillkommit. I Vänern har Såtenäs tillkommit. Samtidigt har några gamla och nedlagda stationer tagits bort. Nya medelvärden har beräknats för de stationer som har data för referensperioden 2006-2020.

Inte heller i november blev det mycket avkylning av ytvattnet. Den milda inledningen avbröts tillfälligt den 10 då en högtrycksrygg växte in och gav lugnare och kyligare väderläge. Lufttemperaturen sjönk till vad som är normalt för årstiden och lite nyis bildades i skyddade vikar i norra Bottenviken.

Den 15 rörde sig ett omfattande lågtryck upp längs norska kusten och blåste bort nyisen. Lågtrycket förde med sig riktigt varm luft för årstiden, vilket resulterade i stort temperaturöverskott särskilt i norr. Även vattentemperaturen steg då ytvattnet blandades om.

När det kraftiga lågtrycket rört sig vidare den 20 växte en tillfällig högtrycksrygg in och gav kyla främst i söder. Men lågtrycken är aldrig långt borta och det följde några dagar med omväxlande väderläge. Nyis kunde åter skönjas i skyddade vikar från den 23.

Under de sista dagarna i månaden fick ett högtryck kraft att växa till över landet och gav några dagar med stabilt och kyligare läge. Det gav tillfälle för nyisen att breda ut sig och lägga sig i skyddade vikar från Bottenviken ner till Ångermanälven och Norra Bottenhavet.

I slutet av månaden hade ytvattentemperaturen sjunkit från 12-13 grader i centrala Östersjön och Västerhavet till 9-10 grader, samt från 7-9 grader centralt i Bottniska viken till 5-6 grader. Månadsmedelvärdet för yttemperaturen låg på cirka 2 grader över normalt på flera platser.

Is och ytvattentemperatur i havet 30 november 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 november 2020. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 16 november 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 16 november 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

Efter några händelselösa månader ur vattenståndsperspektiv så blev november desto mer händelserik. Tittar man på månadsmedlen så var de omkring 10 cm över det normala i söder och 30 cm över i norr. Månaden inleddes med vattenstånd* något över det normala.

Den 1 och 2 befann sig ett omfattande lågtryckssystem på Norska havet. Över Skandinavien var det en sydvästlig vind. På Bottenhavet och Bottenviken pressades vattnet norrut och månadens högsta observationer noterades där. Kalix hade +146 cm vilket var det högsta novembervärdet sedan mätningarna startade där 1974.

Vid Ratan steg det till +96 cm vilket var den fjärde högsta novemberobservationen sedan mätningarna startade 1891. Senaste det var högre var 1969 då det steg till +99 cm. Den högsta observationen vid Ratan +102 cm är från 1913.

Även på västkusten blev det höga nivåer då vinden pressade vattnet in mot land. I Uddevalla steg det till +105 cm, Kungsvik +96 cm och Göteborg noterade +83 cm.

Några dagar in i november började ett högtryck att växa sig in över landets södra delar. Främst på västkusten började vattenståndet sjunka. Omkring den 10 hade det sjunkit till något under medelvattenstånd.

Sedan började lågtryck trycka på västerifrån och längs västkusten började vattenstånden stiga. På de östra farvattnen höll sig vattenstånden omkring 20 cm över det normala ett tag.

Den 19 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och på Bottenhavet var det kortvarigt en nordostlig vind som pressade vattnet in mot svenska kusten. Vid Forsmark steg vattenståndet snabbt från +9 cm till +76 cm. När vinden sedan vred och avtog sjönk det till ungefär samma nivå som innan.

Den 21 gav ett lågtryck på Norska havet en sydvästlig vind över Östersjön och vattnet pressades åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -101 cm.

Det blev höga månadsmedel för stationerna i de norra farvattnen men det var inga novemberrekord för dessa.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2020 (140 kB, pdf)

Höga vågor

I november passerade flera lågtryck som gav upphov till höga vågor. Tittar man på månadsmedel för signifikant våghöjd* så var det något över det normala för en novembermånad. Våghöjder över 5 meter observerades vid några tillfällen men inga nya rekord noterades.

Den 2 var det en sydlig vind över Östersjön på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 4,1 meter. Knolls grund noterade 2,8 meter. På Bottenhavet var det en sydlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,1 meter.

Den 5 var det en sydvästlig vind på 19 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden vid både Väderöarna och Brofjorden steg till 4,0 meter.

Sedan var det en något lugnare period fram till den 19 då ett lågtryck passerade mellersta Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 24 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Brofjorden med 5,8 meter. Vid Väderöarna steg den till 5,4 meter.

Den 21 var det en sydvästlig vind på 21 m/s över Östersjön och Huvudskärsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 4,9 meter.

Den 22 var det återigen en sydvästlig vind på västkusten med styrkan 21 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 5,3 meter och vid Väderöarna till 4,5 meter.

Månaden avslutades med en lugnare period med lägre våghöjder.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2020. Förstora Bild