Maj 2018 - Varmt ytvatten och lågt vattenstånd

Det var låga vattenstånd i maj och månadsmedlen var under det normala. Det var mestadels små vågor under maj och de högsta observerades på västkusten. Ytvattentemperaturen steg rekordsnabbt och flera nya rekord observerades i slutet av månaden. Den sista isen i Bottenviken försvann under månaden.

Snabb avsmältning

Vid månadens inledning fanns det 35-75 cm delvis rutten fastis i Bottenvikens skärgårdar och i skyddade vikar ner till norra Bottenhavet. Till sjöss i Bottenviken fanns 25-50 cm mycket tät drivis.

Ostliga till sydostliga vindar under månadens första dagar pressade isen åt nordväst mot svenska kusten och täppte till den råk som bildats upp till Skelleftebukten. Det i övrigt högtrycksbetonade väderläget i maj gjorde att isen höll sig relativt stationär. Men den varma luft som fördes upp över landet tärde hårt på isen och den drev isär och luckrades upp i en rasande fart.

Den 10 hade isutbredningen halverats och omkring en vecka senare var all skärgårdsisen borta och endast de grövsta vallområdena fanns kvar ute till sjöss.

Den 24 gjordes så säsongens sista iskarta och endast enstaka isflak fanns då kvar ute till sjöss i norra Bottenviken.

Badtemperaturer

Även havet gjorde sitt för att smälta isen underifrån och ytvattnet värmdes kraftigt av det stabila och varma väderläget under månaden.

I fjol låg månadsmedelvärdet för maj kring det normala med avseende på normalen 1973-2002, i år mätte Furuögrund det dubbla och fick ett månadsmedelvärde på 10°.

Både Väderöarna på västkusten och Marviken på ostkusten gick ifrån att notera minimirekord i april till att notera nya maxvärden i maj, och det med råge, 2,5-4 grader över tidigare värden. Värt att notera är dock att båda stationerna är relativt nya, 2005 och 2006.

Väderöarna slog inte bara tidigare majrekord utan även förra årets årsmaximum på 18,4°, som inträffade i slutet av juli.

Även temperaturökningen i sig sätter nya rekord, med en ökning av ytvattentemperaturen för Marviken och Väderöarna på 0,4° per dygn under månaden.

Vattentemperaturer i havet  vid Väderöarna och Marviken.
Vattentemperaturer i havet vid Väderöarna och Marviken. Förstora Bild

I slutet av månaden var det 5-7 grader centralt i Bottenviken, 8-10 grader i Bottenhavet, 13-14 grader i Egentliga Östersjön och 16-18 grader i Västerhavet.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2018 (75 kB, pdf)

Is och ytvattentemperatur i havet 24 maj 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 24 maj 2018. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Högtrycksbetonat majväder gjorde att det var låga vattenstånd och små variationer under månaden. Månadsmedlen var under det normala på samtliga platser. Vid månadens inledning var vattenståndet ca 10 cm under det normala vid västkusten, på ostkusten upp till Stockholm var det strax under det normala och i de norra farvattnen ca 20 cm under det normala.

Den 1 maj var det en ostlig vind som tryckte vattnet in mot den svenska ostkusten. Stockholm registrerade då sitt månadshögsta med +13 cm. Sedan vred vinden mot syd till sydväst. Vid Spikarna och Ratan steg vattenståndet till det normala.

Sedan kom en period med högtrycksbetonat väder och vattenståndet låg omkring -10 cm på samtliga platser.

Den 10 nådde ett frontsystem Sverige. Längs västkusten var det en syd- till sydvästlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Smögen med +34 cm. Tittar man på Skanör så var vattenståndet +22 cm kvällen den 10 och 12 timmar senare hade det sjunkit till -20 cm. Orsaken var en sydostlig vind på södra Östersjön som pressade vattnet mot Skanör och när vinden sedan avtog sjönk vattenståndet.

Under andra halvan av månaden fortsatte vädret vara högtrycksbetonat och vattnen i de östra farvattnen trycktes undan. Månadens lägsta vattenstånd observerades den 26 i Kungsvik i samband med tidvattnets lågvatten och ostlig vind. Då noterades -50 cm.

Lågt vattenstånd vid Stora Kornö på kvällen 26 maj, -40 cm.
Lågt vattenstånd vid Stora Kornö på kvällen 26 maj, -40 cm. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild

SMHI fick många frågor under månaden om det var ovanligt låga vattenstånd. Tittar man på min- och medelvärden för maj på några olika stationer kan man se att det varit lågt vattenstånd men inga nya rekordnoteringar.

År Månadsmin i cm År Månadsmedel i cm
Vattenstånd i Kalix, maj sedan år 2000
2014 -65,4 2008 -25,8
2000 -62,8 2014 -20,7
2004 -56,9 2018 -18,0
2011 -53,3 2002 -17,0
2017 -52,4
2005 -46,9
2006 -46,6
2016 -45,6
2018 -45,1
År Månadsmin i cm År Månadsmedel i cm
Vattenstånd i Stockholm, maj sedan år 2000
2000 -40,2 2000 -21,6
2009 -38,0 2008 -18,8
2018 -37,9 2002 -16,8
2006 -35,4 2018 -15,8
2008 -34,3
2005 -34,1
År Månadsmin i cm År Månadsmedel i cm
Vattenstånd i Smögen, maj sedan år 2000
2012 -62,0 2008 -13,1
2010 -58,1 2018 -12,3
2006 -56,6 2001 -11,1
2000 -49,0 2014 -10,2
2008 -48,8
2014 -48,7
2013 -47,3
2001 -46,8
2017 -45,6
2018 -44,9

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2018 (138 kB, pdf)

Höga vågor

Under maj var det mestadels små våghöjder vilket är normalt för denna årstid. Det observerades signifikanta våghöjder* på över 1,5 meter vid fyra tillfällen.

Den 3 var det en sydvästlig vind på 14 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg till 2,4 meter vid Brofjorden och Väderöarna. Detta blev månadens högsta observationer.

Nästa tillfälle med höga vågor var 17 maj då det var en nordostlig vind på 13 m/s över Östersjön. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 1,8 meter. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 13 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 1,8 meter. Vid västkusten var det nordostlig vind och vid Väderöarna registrerades en signifikant våghöjd på 1,3 meter.

Den 23 var det en nordlig vind på 16 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet var 1,6 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2018. Förstora Bild