Maj 2013 - Snabb uppvärmning av havet i slutet på månaden

Havsvattnet värmdes upp i snabb takt och i slutet av månaden rådde i allmänhet tvåsiffriga temperaturer. Medelvattenstånden för maj var under de normala och variationerna var små. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta signifikanta våghöjd till 2,3 meter.

Isen gav med sig till slut och vattnet närmade sig badtemperatur

Under de första dagarna av månaden försvann de sista resterna av is från Norra Kvarken. Bottenviken var isfri upp till linjen Piteå-Karleby. Norr om linjen låg upp till 70 cm fast is längs kusten samt mycket tät drivis till sjöss. Den första veckan hände inte mycket, iskanten låg i stort sett still. Den 9 kom nordostvindar med regn och isen lossade från den finska kusten. Redan den 15 hade isen helt släppt taget och den kvarvarande drivisen till sjöss minskade snabbt i den tilltagande värmen.

Helt ville dock isen inte ge sig, ännu vid månadens slut återstod små rester med mycket spridd drivis kring Rödkallen och några isbumlingar längre ut till havs. Det är inte unikt att isen ligger till slutet av maj, sedan sekelskiftet har det hänt år 2000, 2003, 2009 och 2010.

Vattentemperaturen var vid månadens början 1° i södra Bottenviken, 2-3 i Bottenhavet, 4-5 i Östersjön och 6-7° i Skagerrak och Kattegatt. Det varma vädret främst i norr fick vattnet att snabbt värmas upp. Nya högstavärden för maj noterades för Furuögrund i Bottenviken och Finngrundet i södra Bottenhavet.

Vid månadens slut var det tvåsiffriga värden längs i stort sett hela den svenska kusten och 10° även till havs i Bottenhavet och Östersjön, endast Bottenviken hade något blygsammare siffror. På Västkusten var det den 31 badvarmt med 15° till havs.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 maj 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 maj 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 31 maj 2013. Förstora Bild

Små variationer ytterligare en månad

Vattenståndsvariationerna i maj var små och månadsmedelvärdena låg under det normala.

De högsta nivåerna i Bottenviken inträffade i början av månaden. Den 2 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet och i samband med detta var det en sydlig vind över Bottenhavet. Vattnet pressades norrut och Raten registrerade då +13 cm. Den 3 hade Kalix +18 cm.

Månadens lägsta vattenstånd -49 cm registrerades vid Kungsvik den 3 i samband med nattens lågvatten och lugnt högtrycksväder.

Den 22 och 23 berörde ett lågtryck Skagerrak och på Kattegatt var det en sydlig kuling som pressade vattnet norrut. Månadens högsta vattenstånd + 38 cm registrerades då i Göteborg.

Mot slutet av månaden hände inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på ungefär samma nivåer.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2013.

Höga vågor

Den 4 och 5 gav ett lågtryck över Island sydliga till sydvästliga vindar över Sverige. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 2,3 meter vilket även var månadens högsta notering. Knollsgrund registrerade 1,4 meter och Huvudskärsbojen 1,5 meter.

Den 11 var det en sydvästlig vind längs västkusten och vid Väderöarna registrerades en signifikant våghöjd på 1,9 meter.

Den 23 gav ett lågtryck över Skagerrak sydvästlig vind längs västkusten och vid Väderöarna registrerades en signifikant våghöjd på 1,6 meter.

Den 25 och 26 gav ett lågtryck över Baltikum nordostliga vindar över Östersjön. Bojen vid Knollsgrund registrerade då en signifikant våghöjd till 1,7 meter. Huvudskärsbojen hade 1,6 meter och Finngrundet 0,9 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i maj 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i maj 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i maj 2013 Förstora Bild