Maj 2013 - Virvelstormar i USA och tropisk orkan på östra Stilla havet

Under andra halvan av maj drabbades USA av flera destruktiva virvelstormar. Två tropiska cykloner bildades på Stilla havet. Den ena, Barbara, nådde orkanstyrka och drog in över södra Mexiko. Vid Indiska oceanen slog den tropiska cyklonen Mahasen till mot Bangladesh.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i maj 2013.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i maj 2013. Förstora Bild

Europa

Det azoriska högtrycket låg längre norrut än normalt i maj och medförde periodvis en nordvästlig luftström över västra Europa. Det gjorde att temperaturerna i ett område från Storbritannien i norr, Österrike i öster och mellersta Spanien i söder i allmänhet var 0-3 grader under de normala. Varmare var det östra Europa, där det på sina håll var temperaturöverskott med 4-5 grader.

Medellufttryck över Europa i maj 2013.
Medellufttryck över Europa i maj 2013. Förstora Bild

Ett högtryck väster om Island gav där en kall inledning på månaden. Den 2 uppmättes -21,7° vid Brúarjökull, vilket var nytt isländskt rekord gällande lägsta temperatur för maj. Det gamla var på -17,4 i Möðrudalur den 1 maj 1977. Stationen vid Brúarjökull startade så sent som 2005 och sett till andra stationer samt stationsnätets historia, så var denna köldknäpp troligen den intensivaste på Island sedan maj 1982.

Längre söderut sträckte sig samtidigt en varmfront över norra Frankrike och vidare österut. Den varma och fuktiga luften söder om fronten, med ursprung från Medelhavsområdet, gav ostadigt väder på flera håll i Central- och Östeuropa i början av månaden.

Den 26 april till den 3 maj föll stora mängder regn nordöst om Seine i nordöstra Frankrike. Haute-Marne i närheten av Chaumont fick mer än 140 mm, varav hälften den 2 och 3 maj. Under de 8 dagarna fick regionerna Bourgogne och Champagne-Ardenne motsvarande två månaders vårnederbörd.

På eftermiddagen den 3 bildades en stark tromb i norra Italien i samband med ett åskväder. Tromben i San Giorgio di Piano norr om Bologna varade i ca 10 minuter och uppskattades till en F3 på Fujitaskalan. 13 personer skadades.

Den 9 började kall polarluft strömma ner över Västeuropa och den 12 snöade det i norra Alperna ned till 1500 m höjd. Den 14 svängde vindarna om till sydliga och den 14-21 föll mycket regn i södra Alperna. Stationen Robiei i Schweiz fick sammanlagt 372 mm under perioden.

Den 21 vände vindarna över Västeuropa tillbaka till nordvästliga och det kom återigen snö i delar av Alperna. Den 24 var snögränsen tillfälligt nere på 700 m i några områden och under natten till den 29 kröp den i delar av östra Alperna ned till 700 m höjd, vilket är ovanligt så sent på säsongen. 

Ett lågtrycksområde över Centraleuropa medförde kraftig nederbörd och starka vindar den 30-31. Regnvädret fortsatte in i juni och orsakade översvämningar i Centraleuropa.

Månadens sista dagar var mycket varmare än normalt i norra Skandinavien och flera stationer slog sina värmerekord för maj. I Norge hade Karasjok–Markannkarga i Finnmark 30,5° den 31, vilket var nytt majrekord för Finnmark. I Finland var det varmast i Utsjoen Kevo, som också hade 30,5° samma dag.

Nordamerika

Det fortsatte vara kallt i Alaska de tre första veckorna i maj, men sedan vände det. I inre Alaska blev det ovanligt varmt och snösmältningen satte fart. För månaden som helhet blev det dock ett temperaturunderskott för Alaska på 0-5 grader.

Lägre temperaturer än normalt var det även i nordligaste Kanada, nordöstra Mexiko, sydöstra USA och i ett område väster om de stora sjöarna. Jacksonville i Florida noterade sina näst kallaste vår sedan 1871 (kallast var 1983). Varmare än normalt var det främst i nordöstra USA, sydöstra Kanada och sydvästra USA. Tucson i Arizona uppmätte sin näst varmaste vår.  

Den 1-4 gav oväder snö ända från Arkansas upp till Minnesota och flera rekord slogs. Sedan mätningarna började så hade delstaten Arkansas tidigare aldrig fått någon snö i maj. Det allra senaste datumet för snöfall på våren var dessförinnan den 30 april 1903.

Den 5-11 drog en värmebölja in över staten Washington och den 6 hade Seattle 30,6°, det varmaste som någonsin har registrerats där så tidigt på säsongen. Som kontrast kan nämnas att staden den 1 hade haft 2,8°. Värmen spred sig sedan österut. Sioux City i Iowa tillhörde dem som den 1 hade snö i maj för allra första gången sedan mätningarna startade. Den 14 var temperaturen där 41°.

Mellersta USA drabbades från den 15 och framåt av flera åskväder och virvelstormar. Lokalt kom 200 mm eller mer i dygnsnederbörd.

Den största av virvelstormarna drog igenom staden Moore i Oklahoma eftermiddagen den 20. Under sina 40 minuters livslängd hann den med en sträcka på ca 32 km. Den orsakade stor ödeläggelse och 24 personer omkom. Virvelstormen klassades som en F4 på Fujitaskalan samt EF5 på den omarbetade Fujitaskalan. Den 31 drabbades även Oklahoma City, som ligger norr om Moore, av virvelstormar.

Den 19-20 föll stora mängder snö på Newfoundland. Staden Gander fick under 36 timmar 58 cm snö och slog därmed sitt gamla majrekord på 49 cm från 1972.

Säsongens första tropiska cyklon i nordöstra Stilla havet bildades väster om Centralamerika den 15 och fick namnet Alvin. Den nådde stormstyrka och höll sig ute över öppet vatten.

Den 28 bildades den tropiska cyklonen Barbara söder om Mexiko och var som högst en tropisk orkan av kategori 1 på Saffir-Simpsonskalan. Efter att den hade korsat södra Mexikos kust väster om staden Tonala den 29 försvagades den till en tropisk storm. Barbara fortsatt norrut och hann ge stora regnmängder innan den löstes upp i närheten av Atlantkusten.

Sydamerika

Precis som föregående månad var även maj varmare än normalt i större delen av Sydamerika. På sina håll i Uruguay samt vid Perus och Ecuadors kustområden var temperaturerna omkring eller lite under de normala.

Den 14 tog sig en kallfront in över sydligaste Bolivia och medförde kraftigt regn i landet den 15-16. I huvudstaden Santa Cruz de la Sierra regnade det intensivt under sex timmar natten till den 16 och på morgonen uppmättes 154 mm.

Arktis

I kanadensiska Arktis och på västra Grönland var maj kallare än normalt, medan ryska Arktis och sydöstra Grönland fick en mildare månad.

Under första halvan av maj var polarisens utbredning lite mindre än år 2012, då den var rekordlåg. Resten av månaden var isutbredningen något större jämfört med förra året.

Stora mängder snö som föll över den Grönländska inlandsisen i slutet av april och maj gjorde att dess massa i mitten av maj var ungefär den normala för årstiden. Den 21 började årets snösmältning, när det för första gången sedan förra sommaren smälte mer snö än det ackumulerades.

Asien

I stora delar av Asien var maj varmare än normalt. Störst var överskottet i norra Sibirien, strax över 8 grader. Kallare än normalt var det i norra Kazakstan, sydvästra Sibirien, södra Iran, nordvästra Burma och på Hokkaido i Japan.

Delar av Mellanöstern drabbades i början av månaden av oväder och översvämningar, vilket är ovanligt för årstiden. Den 7 utvecklades ett åskväder som gav upphov till en sk haboob, en stor stoftstorm, som drog in över Riyadh i Saudiarabien och sedan fortsatte österut.

Södra Kina råkade under månaden ut för flera kraftiga oväder med åska, virvelstormar och skyfall som orsakade översvämningar. Flera stationer uppmätte dygnsnederbörd på 200-300 mm eller strax däröver. Södra Kina brukar ha regnperiod under april-juni.

Den 10 bildades den tropiska cyklonen Mahasen utanför nordvästra Indonesien. Den rörde sig först i riktning mot Indien och svängde sedan av mot Bangladesh. Lokalt kom stora regnmängder på Sri Lanka, som berördes av den tropiska cyklonens ytterområden. Mahasen nådde som mest stormstyrka, men försvagades innan den gick in över kusten i närheten av Chittagong i Bangladesh den 16. Minst ett 40-tal personer omkom.

Delar av Pakistan och Indien led av stark hetta under månaden med temperaturer över 45° på många platser. T ex hade Larkana i Pakistan 51,0° den 18 och Ganganagar i Rajasthan, Indien 48,6° den 23.

Tropiska cyklonen Mahasen den 15 maj 2013.
Den tropiska cyklonen Mahasen öster om Indien den 15 maj 2013. Källa: India Meteorological Department Förstora Bild

Afrika

Mindre områden i nordligaste Marocko och Algeriet hade temperaturer något under de normala, men annars var det i allmänhet varmt även i Afrika. I delar av Västafrika och nordöstra Afrika var temperaturöverskottet 2-4 grader. Temperaturer över 45° uppmättes bl a i Libyen, Egypten, Sudan och Senegal. 

Den 28 hade Marada i Libyen 49,9° och det är den tionde högsta temperaturen som har uppmätts i Afrika efter andra världskriget. Den högsta är 50,7° i Semara i Västsahara 1961. 

Den 31 började kallfronter med kraftiga vindar och regn att ta sig in över Sydafrika från sydväst.

Australien/Oceanien

Australien fick återigen en varm månad, framför allt i South Australia och sydöstra Western Australia. Medeltemperaturen för South Australia var den högsta som hade uppmätts där i maj sedan mätningarna började 1910 och det var främst nätterna som var varma. Däremot var maj lite kallare än normalt i några områden vid öst- och västkusten.

I genomsnitt för Australien var nederbördsmängderna större än de normala. I allmänhet fick nordvästra och centrala Australien mer nederbörd än normalt, medan sydöstra Australien fick mindre.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 36,0° den 18 Heraklion, Grekland
 • -24,4° den 24 Capanna Margherita, Italien (4 600 möh)
 • -21,7° den 2 Brúarjökull, Island (lägsta lufttemperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 133 mm den 16 Lavarone, Italien

Asien

 • 51.0° den 18 Larkana, Pakistan
 • -21,3° den 4 Mys Uelen, Sibirien
 • 409 mm den 13 Canyon, Sri Lanka

Arktis

 • 14,9° den 2 Prins Christian Sund, Grönland
 • -39.3 den 6 Geo-Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -30,3° den 1 Holman, Kanada (lägsta lufttemperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 47.0° den 18 Huejutla, Mexiko
 • -31,6° den 4 Shepherd Bay, Kanada
 • 428 mm den 29 Sierra Morena, Mexiko

Sydamerika

 • 40,1° den 28 Villamontes, Bolivia
 • -12,0° den 2 Balmaceda, Chile
 • 161 mm den 2 Pueblo Viejo, Colombia

Antarktis

 • 5,2° den 4 Palmer Station, Antarktis
 • -78,3° den 22 Dome Fuji (3800 m öh)

Afrika

 • 49.9° den 28 Marada, Libyen
 • -9.8° den 6 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 195 mm den 21 Bouzareah, Algeriet

Australien/Oceanien

 • 39.2° den 6 Mandora, Australien
 • -8,8° den 25 Cooma, Australien
 • 428 mm den 28 Moanalua, Hawaii
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i maj 2013.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i maj 2013. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximiliano Herrera (personlig kontakt)