Juli 2018 - Varmt ytvatten och låga vattenstånd

Högtrycksbetonat väder med lugna vindar medförde vattenstånd och våghöjder under de normala på många håll samt stark uppvärmning av ytvattentemperaturen. Det var ändå ingen rekordmånad, utan snarare dött lopp jämfört med 2014 när det gäller ytvattentemperaturen.

Ytvattentemperaturen

Den nästan kontinuerliga julivärmen ledde till en stark uppvärmning av ytvattnet i haven runt Sverige, med temperaturer väl över 20 grader även till havs i slutet av månaden. Vi behöver ändå inte gå längre tillbaks än till juli 2014 för att se en motsvarande utveckling i både uppvärmning och temperaturvärden.

I Östersjön var uppvärmningen jämnt fördelad i tiden, så att de högsta värdena nåddes i slutet av månaden. I Bottniska viken ökade ytvattentemperaturen under de första tre veckorna och sjönk därefter en aning. På västkusten var ökningen blygsammare än i Östersjöbassängen, då vattentemperaturen redan i juni var relativt hög.

I Östersjön och på västkusten stod sig de tidigare rekordnoteringarna. I södra Bottenhavet fick Finngrundet en ny rekordnotering, mer än tre grader över det tidigare rekordet från 2008.

Ytvattentemperaturen vid Finngrundet i södra Bottenhavet samt Knolls grund mellan Öland och Gotland under juli 2018.
Ytvattentemperaturen vid Finngrundet i södra Bottenhavet samt Knolls grund mellan Öland och Gotland under juli 2018. Förstora Bild

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2018 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2018. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Det högtrycksbetonade vädret med kraftig värme och svaga vindar fortsatte även i juli. Detta medförde att månaden inleddes med fortsatt låga nivåer i förhållande till årets medelvattenstånd. Längs västkusten var det omkring 20 cm under det normala och i södra och mellersta Östersjön var det runt normalt vattenstånd medan Bottenhavet och Bottenviken hade ungefär 20 cm under normalen. Månadsmedlen var under de normala på de flesta mätstationerna.

Den 1 juli medförde det långvariga högtrycket med svaga vindar låga nivåer på många håll. Månadens lägsta notering -36 cm registrerades denna dag vid Kungsvik. Även i Göteborg var vattenståndet lågt, -24 cm.

Lite senare befann sig ett lågtryck över Atlanten som sakta höjde nivåerna. Den västliga vinden över Kattegatt den 9 juli höjde nivån i Viken till +16 cm. Även i Östersjön rörde sig nivåerna uppåt under denna period.

Under resten av månaden fortsatte det högtrycksbetonade vädret med mycket höga temperaturer och förhållandevis lugna vindar, vilket medförde nivåer generellt under de normala och med små variationer.

Månadens högsta vattenstånd observerades i Skanör den 28. Nordliga vindar pressade vatten genom Öresund och kl 19 höjdes nivån till +49 cm.

Dygnsmedelplot för Stockholm under juli månad
Dygnsmedelplot för Stockholm under juli månad, data från 2000 till 2018 (svart tjock linje). Vattenståndet (i cm på y-axeln) är lågt för månaden, dock en bit kvar till rekordnivåer. Förstora Bild

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2018 (138 kB, pdf)

Höga vågor

Det högtrycksbetonade vädret med vindar under de normala i praktiskt taget hela landet medförde en vågaktivitet som även den var liten för denna tid. Inga tillfällen med vågor över 3 meter noterades.

Nordliga vindar över Östersjön medförde några högre noteringar i början av juli. Den 1 uppmättes den signifikanta våghöjden* till 2,2 meter vid Knolls grund och 1,5 m vid Huvudskär, vilket var månadens högsta vågor vid båda stationerna. Efter detta sjönk våghöjderna successivt i Östersjön till nivåer som översteg 1 m endast ett fåtal gånger. Ett undantag till detta var våghöjden vid Finngrundet som steg till 1,5 m den 29, orsakat av sydostliga vindar över mellersta Östersjön.

Längs västkusten var utvecklingen omvänd med låga våghöjder i början som ökade med tiden. Den 15 befann sig ett lågtryck söder om Island och rörde sig sakta österut. Detta orsakade måttliga sydliga vindar som höjde nivån till 1,9 vid Brofjorden och 1,7 m vid Väderöarna.

Den 21 fanns det ett lågtryck över Mellansverige som gav upphov till måttliga sydvästvindar längs västkusten. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,7 m vid kl 19. Mätbojen i Brofjorden registrerade en våghöjd på 2,8 m en halvtimme tidigare, vilket blev den högsta observationen för månaden. 

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2018. Förstora Bild