Januari 2014 - Sjunkande vattenstånd och lindrigt isläge till en början

Månaden inleddes med vattenstånd över det normala och mycket lindrigt isläge. Vid månadens slut var vattenståndet under det normala och Bottenviken i stort sett helt isbelagd. Lågtryckspassager gav upphov till våghöjder över 2 meter vid ett flertal tillfällen.

Mycket lindrigt isläge första veckan

Det mycket lindriga isläget fortsatte under den första veckan av januari. Fastistäcket i norra Bottenviken växte långsamt till 15-30 cm, i övrigt isfritt till sjöss.

Ytvattentemperaturen höll sig något över den normala i den centrala delen av Bottenviken, d v s omkring +2 grader. Från Ålands hav och söderut var temperaturöverskottet 2-3 grader. 

Från den 10 spred sig kallare vindar över Bottenviken från norra Finland och isgränsen flyttades gradvis utåt. Luleå hade till exempel några riktigt kalla dygn i mitten av månaden med temperaturer ned till 30 minusgrader.

Norra Kvarken täcktes av tunn is från den 20 och fram till månadsskiftet. Den 31 januari var Bottenviken i stort sett helt isbelagd, liksom kustnära vikar och skärgårdsområden till i höjd med Bråviken.

Kyliga ostvindar spred sig även ned över södra Östersjön. Avkylningen sköt nu fart och den första isen bildades vid baltiska och tyska kusterna.    

 

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2014

Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2014. Förstora Bild
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2014. Förstora Bild

Sjunkande vattenstånd

Månaden inleddes med lågtrycksbetonat väder och höga vattenstånd. Månadens andra hälft blev mer högtrycksbetonad med ostliga vindar och vattenstånden sjönk.

Natten mot nyårsdagen var det en sydostlig vind över Bottenviken som pressade vattnet mot svenska kusten. Flera stationer noterade då sina månadshögsta. Kalix samt Furuögrund hade +71 cm och Ratan hade +68 cm.

Den 7 gav ett lågtryck över Norska havet en sydvästlig vind längs västkusten. Vattnet pressades in mot kusten och månadens högsta vattenstånd registrerades i Stenungsund med +74 cm. Samtidigt hade Kungsvik +68 och Göteborg +59 cm.

Omkring den 10 så började ett högtryck växa in över landet med ostliga vindar. Vattenstånden började då långsamt sjunka.

Månadens lägsta vattenstånd inträffade i Viken den 25 i samband med en sydostlig vind. Då sjönk vattenståndet till –97 cm.

 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2014.

Höga vågor

Lågtryckspassager gav upphov till signifikanta våghöjder* över 2 meter vid ett flertal tillfällen.

Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden över 2,5 meter vid 3 tillfällen. Året inleddes med en sydvästlig vind längs västkusten på ca 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna var 2,5 meter. Den 6 gav ett lågtryck över Brittiska öarna en sydvästlig vind på upp mot 20 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,9 meter. Den 25 gav ett kraftigt lågtryck över Island en sydostlig vind längs västkusten på ca 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,0 meter.

Bojen vid Knollsgrund registrerade signifikanta våghöjder på över 2,5 meter vid 4 tillfällen. Den 10 passerade ett lågtryck södra Sverige och bakom detta var det en nordlig vind av kulingstyrka. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades då till 3,1 meter. Den 13 var det en nordostlig vind över Östersjön och den signifikanta våghöjden steg till 2,6 meter. Den 27 och 30 var det sydostliga vindar över Östersjön. Den signifikanta våghöjden steg då till 2,7 respektive 2,6 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i januari 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i januari 2014. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i januari 2014. Förstora Bild