Januari 2014 – Sjunkande vattenflöden och isläggning

En regnig inledning av månaden gjorde att vattenflödena på en del håll i södra Sverige var höga. I mitten av månaden skedde ett omslag till kallare väder och vattenflödena sjönk.

Vattenföring

Under december och januari föll en del regn i södra Sverige, framförallt i de västra delarna. Flödena i vattendragen var därför över de normala under första halvan av januari. I Byälven, Säveån och Ätran var flödena höga.

Runt den 10 januari skedde ett omslag till kallare väder. Nederbörden föll som snö och därmed fick vattendragen inte så stort tillskott på vatten. Det gjorde att vattenflödena sjönk och var i slutet av januari normala.

I Norrland var vattenflödena normala eller något över de normala under hela månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i januari 2014.

Vattenstånd i sjöar

De stora sjöarna i södra Sverige hade normala vattennivåer, medan Storsjöns vattennivå var något över den normala för årstiden.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar januari 2014.

Is på sjöar

I början av januari var många sjöar i Götaland och Svealand isfria, men det kalla vädret gjorde att isen lade sig på många sjöar. I slutet av månaden fanns is på sjöar i nästan hela landet.

Snötillgång

Vid årsskiftet fanns snö i större delen av Norrland samt i norra Svealand. Från den 10 januari och framåt la sig snön allt längre söderut i landet. I slutet av månaden var hela landet snötäckt.

Snöns vatteninnehåll var större än normalt i norra Norrland och normalt eller lägre i resten av landet.

Grundvattennivå

Grundvattennivåer över eller mycket över de normala dominerade i landet. Östra Götaland, östra Svealand samt Jämtlands län hade nivåer nära de normala för årstiden. Norra Uppland hade nivåer under de normala.

I de områden där nivåerna var under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan december stigit i större delen av landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland har nivåerna stigit med 20–50 cm. I Norrlands inland har nivåerna däremot sjunkit med 10–30 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2014.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 januari 2014. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 januari 2014 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 januari 2014 enligt SGU. Förstora Bild