Januari 2014 - Mildluften dominerade med några undantag

I stora delar av Europa blev årets januari en av de allra varmaste. I till exempel södra England även rekordregnig. Januari var ovanligt varm även i västra delen av Nordamerika, medan östra USA drabbades av ett par kraftiga vinteroväder.

Globala temperaturanomalier i januari 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i januari 2014 (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Europa

Kartan över medellufttrycket i januari visar ett ovanligt omfattande lågtrycksområde mellan Brittiska öarna och Island. Detta medförde en i genomsnitt västlig till sydvästlig lufström över Västeuropa med temperaturer 2-5 grader över de normala.
I exempelvis Frankrike var detta (tillsammans med 1936 och 1988) den varmaste januarimånaden man noterat. En del platser i östra Island upplevde den varmaste januarimånaden sedan 1947.

De milda Atlantvindarna förde även med sig mycket regn med översvämningar på flera håll. Det gäller i synnerhet södra England, där ett överflöd av regn under hela vintern skapat mycket stora problem. I vissa delar av södra England var januari 2014 den regnigaste kalendermånad som överhuvudtaget registrerats där.

Även i östra delen av Medelhavsområdet och Centraleuropa var det en mycket varm januarimånad. Exempelvis var januari rekordvarm i södra delarna av Österrike.

Över västligaste Skandinavien, där vinden i snitt hade en sydostlig komponent, var månaden torr eller mycket torr. Några stationer i Norge fick ingen mätbar nederbörd överhuvudtaget. Det gäller exempelvis Sulitjelma, där man fick nytt rekord i en mätserie som startade 1895.

Medellufttryck över Europa i januari 2014.
Medellufttryck över Europa i januari 2014. Förstora Bild

Ett mer högtrycksdominerat område över Ryssland blockerade lågtryckstrafiken och i de nordöstra delarna av Europa varierade månadsmedeltemperaturen kring det normala. Nära Uralbergen var det tidvis rejält kallt med som lägst -52° i Hoseda-Hard.

Nordamerika

I Nordamerika var det en mycket markant uppdelning i en kall östra halva och en varm, eller mycket varm västra halva. I gränsområdet mellan Alaska och Kanada var januari 10-13 grader varmare än normalt.

I början av månaden skedde ett kraftigt kalluftsutbrott över östra USA med stora mängder snö och omfattande störningar i trafiken. Många hade förväntat sig att köldrekorden skulle falla, men facit blev endast något halvdussin nya rekord.

Värmerekorden för januari blev desto fler i de västra delarna, i vissa fall för stationer med drygt 100-åriga mätserier.

Det var inte bara temperaturen som var extrem i väster, utan i lika hög grad torkan som i synnerhet i Kalifornien var mycket besvärande. Efter ett delvis rekordtorrt kalenderår 2013 följde en mycket torr januarimånad, med resultat att snötillgången i de kaliforniska bergen är mycket dålig.

Asien

Från Korea, över Kina och Mongoliet till Kaspiska havet sträckte sig en zon med temperaturöverskott på i allmänhet 2-6 grader.

I de mellersta och västra delarna av Sibirien var det däremot en rejält kall januari med temperaturunderskott på lokalt 8-10 grader.

Över södra Filippinerna, som i november var katastrofdrabbat i samband med den tropiska orkanen Haiyan, föll stora regnmängder i mitten av månaden. Surigao fick då 503 mm på tre dygn den 10-12.

Arktis

Större delen av Arktis upplevde temperaturer betydligt över de normala under januari. På Jan Mayen var det den mildaste januari som överhuvudtaget observerats, och på Svalbard hamnade månaden på tredje plats bland de mildaste januarimånaderna.

Isutbredningen i Arktis var en av de lägsta som observerats vid den här tiden på året.

Sydamerika

I Argentina fortsatte den kraftiga hettan, även om det inte observerades fullt så höga temperaturer som i december.

Omkring den 25 förekom kraftiga regn och översvämningar i gränstrakterna mellan Peru och Bolivia. Dygnsmängder över 200 mm rapporterades.

Afrika/Indiska oceanen

En kraftig tropisk cyklon, Bejisa, passerade nära ön Réunion i början av månaden och gav mycket stora regnmängder. På 48 timmar mellan den 1 och 3 föll 1025 mm i Cilaos och 989 mm i Cratère Commerson. Som mest uppmättes vindbyar på 49 m/s i Gîte de Bellecombe, vilket är det mesta på Réunion sedan passagen av den tropiska cyklonen Dina år 2002.

Australien/Oceanien

Två mäktiga värmeböljor berörde Australien under månaden, den första kring nyår och den andra den 13-18. Vid båda tillfällena var det lokalt nära 50° varmt. Något svalare väder däremellan bidrog till att januarimånaden som helhet inte blev rekordvarm i Australien, men i flera delstater i alla fall en av de tio varmaste.

I Nya Zeeland medförde dominerande sydvästliga vindar en tämligen sval månad. Flera stationer med medellånga mätserier hade en av sina fem kallaste januarimånader.

Tonga drabbades omkring den 12 av den tropiska cyklonen Ian, vilken var en av de kraftigaste som berört ögruppen på länge.

Antarktis

Isutbredningen kring Antarktis fortsatte att uppvisa rakt motsatt mönster mot den i Arktis, och var den näst största som observerats en januarimånad.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 25,9° den 26 Algarrobo, Spanien
 • -52,0° den 29 Hoseda Hard, Ryssland
 • 221 mm den 5 Vogel, Slovenien

Asien

 • 36,1° den 8 Ratnapura, Sri Lanka
 • -58,5° den 7 Yarol'in, Sibirien
 • 267 mm den 12 Surigao, Filippinerna

Arktis

 • 8,1° den 26 Aputiteq, Grönland
 • -50,8° den 17 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -48,3° Anabar, ryska Arktis (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 39,5° den 24 Pijijiapan, Mexiko
 • -47,4° den 3 Lac Benoit, Kanada
 • 202 mm den 9 Nettles Island, USA (Florida)

Sydamerika

 • 44,9° den 17 Santa Rosa, Argentina
 • -9,8° den 6 Pampa Umalzo, Peru (4 600 möh)
 • 252 mm den 29 Reyes, Bolivia

Antarktis

 • 11,9° den 9 Davis
 • -48,0° den 30 Dome Fuji (3 800 möh)

Afrika

 • 45,5° den 3 Vioolsdrif, Sydafrika
 • -4,3° den 30 Izana, Kanarieöarna (2 371 möh)
 • 830 mm den 2 Cratère Commerson, Réunion

Australien/Oceanien

 • 49,3° den 2 Moomba, Australien
 • -4,3° den 7 Perisher Valley, Australien
 • 239 mm den 4 Mount Wellington, Australien
Globala temperatur- och nederbörds extremer i januari 2014
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i januari 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.