Februari 2017 - Istillväxten tar fart

I början av månaden tog istillväxten fart på Bottenviken och under månadens andra hälft pressade kraftiga västvindar isen österut. I skärgårdarna var ytvattentemperaturerna omkring 0 grader. Det högtrycksbetonade vädret i början av månaden gav vattenstånd under det normala. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 5,4 meter den 22.

Snabb istillväxt i månadens början

Kallare och lugnare väder gav en snabb istillväxt i början av månaden och den 12 blev hela Bottenviken och norra Kvarken istäckt för första gången denna vinter. Även längs kusterna i Bottenhavet bildades tunn jämn is som avancerade utåt. I södra Sveriges farvatten bildades tunn is i inre skärgårdar ned till Blekinge.

I mitten av månaden kom mildare luft in i norr med tidvis friska eller hårda västvindar. Den kraftigare isen i Bottenviken samlades åter i nordöstra delen, medan det blev öppet vatten längre söderut. Även i Bottenhavet skingrades isen närmast kusten och drev ut till sjöss, medan läget blev i stort sett oförändrat i södra Sverige.

Mot slutet av månaden blev det åter kallare, framförallt i norr, och isen lade sig åter snabbt i hela Bottenviken och ner till nordligaste Bottenhavet.  

Närmast kusterna var ytvattentemperaturen nära noll grader under februari, medan det i de centrala delarna av havsbassängerna var något högre temperaturer.  I slutet av månaden var temperaturen till havs i Bottenhavet 1-2°, i Östersjön och Kattegatt 2-4°, i Skagerack 4-5°.

Ett nytt februarirekord för minimitemperatur på ytvattnet, noterades vid Hoburgen med -0.8° C.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2017 (82 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 16 februari 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 februari 2017. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 27 februari 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 27 februari 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av februari var vattenståndet omkring det normala i de östra farvattnen medan det var något under i de västra.

Under månadens första halva var vädret mest högtrycksbetonat och vattenståndet sjönk sakta. Den 7-8 var det en nordostlig till ostlig vind längs västkusten och månadens lägsta vattenstånd registrerades i Uddevalla med -79 cm. Kungsvik hade -78 cm och Smögen -64 cm.

Även i de östra farvattnen gjorde högtrycket att vattenståndet sjönk och flera stationer rapporterade låga vattenstånd mellan den 12 och 13. Ratan hade -42 cm, Spikarna -49 cm och Stockholm -52 cm.

Den 22-23 passerade ett lågtryck över Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +114 cm. Kungsvik hade +98 och Smögen +103 cm. På Östersjön pressade sydvästvinden vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det till -72 cm. På Bottenviken pressades vattnet mot svenska kusten av en sydostlig vind och vattenståndet steg till +34 cm vid Ratan och till +34 cm i Spikarna.

Sammantaget gav det låga vattenståndet under månadens första hälft ett månadsmedel under det normala på samtliga platser.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2017 (132 kB, pdf)

Höga vågor

Det högtrycksbetonade vädret under månadens första hälft gjorde att våghöjden höll sig under 2 meter i de svenska farvattnen.

Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med höga vågor som följd. Den 20 var det en sydvästlig vind på 17 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden* vid Väderöarna steg till 2,8 meter.

Den 22 rörde sig ett kraftigare lågtryck in över Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 5,4 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 16 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,1 meter.

Den 28 var det en sydlig vind på 19 m/s vid västkusten och den signifikanta våghöjden steg till 2,5  meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2017. Förstora Bild