Februari 2017 - Lågt vattenstånd i de stora sjöarna

Vattenståndet var lågt i flera av de stora sjöarna. I Hjälmaren uppmättes det lägsta februarivattenståndet sedan starten på mätserien 1982.

Vattenföring

Nederbörden i februari var nära eller något under den normala i stora delar av landet. I nordvästra Norrland, längs Svealandskusten och i nordöstra Götaland kom det mindre nederbörd än normalt. Över östra Skåne kom det drygt den dubbla månadsnederbörden. I norra och västra Norrland var flödena nära eller något över de normala för månaden. I södra Norrland och östra Svealand var flödena under de normala. I Götaland inleddes februari med flöden under de normala, men kring den 20 ökade flödena för att i slutet av månaden ligga nära, eller något över, de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer februari 2017 (427 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Vattenståndet i Hjälmaren beräknas som medelvärdet av vattenståndet vid Notholmen och Hampetorp. I Hjälmaren uppmättes den 11-20 det lägsta februarivattenståndet sedan starten på mätserien 1982. Det tidigare lägsta februarivattenståndet inträffade 1996. Månadsmedelvärdet för Hjälmaren låg drygt 3 dm under det normala för månaden, Vänern och Vättern låg 3,5 dm under.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2017 (80 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i hela landet.

Snö

Svealandskusten, Öland och Gotland hade fortfarande barmark i mitten av månaden. Även trakten runt Storsjön i Jämtland var snöfri. I stora delar av Norrland var snöns vatteninnehåll nära det normala. I Jämtland, österut mot Norrlandskusten samt längs Norrlandskusten var vatteninnehållet lågt eller mycket lågt. I Svealand och Götaland var snöns vatteninnehåll lägre än det normala, bortsett från i Skåne, där det var väsentligt mycket högre än normalt.

Is

Isen la sig på Torneträsk den 6 februari. Vanligtvis brukar det ske i andra halvan av december, men den här säsongens isläggning tangerar det tidigare rekordet från 1925.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2017. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 februari 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 februari 2017 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan januari sjunkit med upp till 40 cm, undantaget enstaka platser i östra Svealand och östra Götaland där nivåerna har stigit med upp till 25 cm.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen för årstiden under de normala. Östra delarna av mellersta Sverige samt inre delarna av Götaland hade nivåer mycket under de normala. I de västra delarna av landet från Bohuslän och norrut var nivåerna nära de normala. Norra Norrland hade nivåer över eller mycket över de normala.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen var i stort sett oförändrad jämfört med januari månad. Nivåerna var under eller mycket under de normala i stora delar av landet. I norra Norrland var grundvattennivåerna över eller nära de normala. Även nordvästra Svealand hade nivåer nära de normala.

Där nivåerna var mycket under de normala finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn.