December 2020 - Långsam avkylning av ytvattentemperaturen

De högsta och lägsta vattenstånden observerades vid Kalix i början och slutet av månaden. Även de högsta vågorna observerades i början och slutet av månaden. Det hände inte så mycket med ytvattentemperaturerna och det var en långsam avkylning. Det var knappt någon istillväxt under månaden. Lite kyla under mellandagarna gjorde att isarna i de norra skärgårdarna växte till.

Ytvattentemperatur och is

Den långsamma avkylningen av ytvattentemperaturen under hösten fortsatte under årets sista månad. December var dock inte så rekordtät som den föregående månaden. Fyra av våra stationer fick maximirekord, men samtliga var inom en grad från tidigare toppnoteringar.

Den första halvan av månaden bjöd på ett enahanda väderläge med ett mäktigt högtryck över Ryssland, samt vidsträckta lågtrycksområden ute på Atlanten. Mild och fuktig luft strömmade upp över landet, havstemperaturen sjönk i snigelfart. Isen växte knappt heller, endast innerskärgården allra längst i norr var täckt av nyis eller tunn jämn is.

Ett dellågtryck passerade österut över Bottenviken den 16, nordvinden löste tillfälligt upp nyisen och drev den ut till havs. Men en viss kyla i norr under mellandagarna gjorde att nyisen växte och till nyår hade den lagt sig ut till ytterskärgården. Närmast kusten var fastisen nu 10-20 cm tjock. Men ytvattnet i haven runt Sverige behöll i stort sett den temperatur det haft sedan mitten av månaden.

Från och med oktober 2020 är tabellen med ytvattentemperaturmätningar uppdaterad med fler stationer. Bland annat har bojen Knolls Grund samt stationerna Forsmark, Landsort Norra och Kungsholmsfort tillkommit. I Vänern har Såtenäs tillkommit. Samtidigt har några gamla och nedlagda stationer tagits bort. Nya medelvärden har beräknats för de stationer som har data för referensperioden 2006-2020.

I slutet av månaden hade ytvattentemperaturen sjunkit från 7-9 grader i centrala Östersjön och Västerhavet till 6-7 grader, samt från 5-7 grader centralt i Bottniska viken till 4-5 grader. Månadsmedelvärdet för yttemperaturen låg cirka 1 grad över normalt på de flesta platser.

Is och ytvattentemperatur i havet 14 december 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 14 december 2020. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

December inleddes med vattenstånd* omkring det normala längs västkusten. På de östra farvattnen var det mellan 20-40 cm över det normala. Det var inga extrema vattenstånd under månaden och månadsmedlen var omkring det normala eller något över.

Den 2-3 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På Bottenhavet och Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Kalix med +84 cm och Ratan hade +70 cm.

Efter detta så etablerade sig ett högtryck öster om Skandinavien och på de östra farvattnen sjönk vattenståndet under cirka 2 veckor. För Landsort Norra innebar det att vattenståndet sjönk från +22 cm till -17 cm under månadens första halva. Under samma period sjönk det från +29 cm till -28 cm i Kungsholmsfort.

Den 17-18 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning och i Skanör sjönk vattenståndet till -43 cm.

Sedan berörde flera lågtryck Sverige. Den 24-25 passerade ett av systemen österut och i samband med detta var det en nordostlig vind över de norra farvattnen. I samband med detta observerades månadens lägsta vattenstånd i Kalix med -53 cm och Ratan hade -43 cm.

Efter detta genererade ett djupt lågtryck över Brittiska öarna en sydlig vind på de östra farvattnen som pressade vattnet norrut. Den 28 hade vattenståndet stigit till +82 cm i Kalix och till +70 cm i Ratan.

Mot slutet av månaden närmades sig vattenstånden det normala.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2020 (140 kB, pdf)

Höga vågor

Flera lågtryck passerade i december och gav upphov till höga vågor. De högsta observerades i början och slutet av månaden. Det var ganska normala våghöjder för att vara en decembermånad.

Den 4 befann sig ett lågtryck över Nordsjön och på Östersjön var det en nordostlig vind på 13 m/s. Vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden* till 2,8 meter och vid Knolls grund till 3,2 meter.

Sedan kom en period där det inte passerade några lågtryck över Sverige och den signifikanta våghöjden höll sig under 3 meter fram till den 23.

Den 22-23 befann sig ett lågtryck på de norska farvattnen och på västkusten var det en västlig vind 14 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,1 meter och vid Väderöarna till 2,7 meter.

Den 25 gav ett lågtryck öster om Sverige en nordlig vind på Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,7 meter.

Den 27 befann sig ett lågtryck vid Brittiska öarna och på Skagerak var det en sydlig vind på 23 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Väderöarna till 5,6 meter. Vid Brofjorden steg den till 4,0 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,8 meter. Detta var den högsta decemberobservationen på denna plats sedan mätningarna startade 2011. Den tidigare högsta decemberobservationen vid Knolls grund var från 2013 med 4,5 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2020. Förstora Bild