December 2018 - Blåsigt både i början och i slutet

Lågtryck i början och slutet av månaden gav upphov till höga vågor och högt vattenstånd. Decembermax för signifikant våghöjd var det lägsta sedan 2004. Milda sydvästvindar gjorde att avkylningen av ytvattnet gick relativt långsamt. I de innersta skärgårdarna i Bottenviken och Norra Kvarken hade isen växt till så att isbrytarsäsongen inleddes i slutet av månaden.

Stegvis avkylning och nyisbildning

Vädret under december dominerades av lågtryck, som med sydvästvindar drog upp mildare luft över större delen av landet och angränsande hav. Endast från den 12 och sex dagar framåt gav ett omfattande högtryck kyligare väder. Då december i stort var förhållandevis mild gick avkylningen av ytvattnet i haven runt Sverige relativt långsamt. Avkylningen var starkast i norr samt under kylan i mitten av december. I Bottniska viken sjönk temperaturen generellt med omkring 2 grader under månaden och kring 1 grad i de sydligare farvattnen. När nyårsklockorna ringde var ytvattentemperaturen i de centrala delarna av Bottenviken och Bottenhavet runt 3 grader, medan den var cirka 6 grader i Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Från att det vid månadens inledning bara funnits en del nyis eller tunn jämn is i de innersta skärgårdarna i Bottenviken och Norra Kvarken, hade istäcket till jul vuxit såpass att isbrytningssäsongen påbörjades. På annandagen gav sig Ale ut i farlederna in mot Kalix och Luleå, och Otso anlände dagen efter till farvattnen vid Uleåborg och Torneå.

Under den mellanliggande adventstiden växte istäcket främst i samband med ett högtryck som gav stark kyla i norr från den 12 och en knapp vecka framåt. Till nyårsnatten var fastisen i de nordligaste skärgårdarna upp till 25 cm tjock, och nyis förekom i de inre skärgårdarna ända ned till Västervik.

Inga nya rekord noterades för ytvattentemperaturen under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2018 (76 kB, pdf)

Is- och ytvattentemperatur i havet 31 december 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 31 december 2018. Förstora Bild
Is- och ytvattentemperatur i havet 13 december 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 13 december 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av december befann sig ett lågtryck på Norska havet och det var en kraftig sydvästlig vind över Sverige. På västra Östersjön medförde detta att vattenståndet var omkring 60 cm under det normala. På västkusten omkring 50 cm över det normala och i norra Bottenviken 70 cm över det normala.

Den 4-5 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Över de västra farvattnen var det en väst- till nordvästlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning. Månadens högsta vattenstånd noterades i Viken med +99 cm. När vinden sedan avtog sjönk det till -25 cm dagen efter. Bakom lågtrycket var det en nordlig vind och på Bottenviken pressades vattnet söderut. I Kalix sjönk det till -33 cm och i Spikarna till -30 cm.

Sedan passerade flera lågtryck efter varandra med sydvästliga vindar till följd och vatten pressades in i Östersjön. Vattenståndet i Östersjön steg från cirka -45 cm i början av månaden till cirka +20 cm den 11.

Den 11 befann sig ett lågtryck över Östersjön och på de norra delarna var det en nordostlig vind som pressade vattnet in mot svenska kusten. Vid Stockholm steg vattenståndet till +23 cm och i Landsort till +16 cm.

Den 16 gav ett högtryck öster om Sverige en ostlig vind längs västkusten och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kungsvik då det sjönk till -78 cm.

Under månadens andra hälft blev det inte så stora variationer i de västra farvattnen. Vattenståndet höll sig i stort sett inom +/-30 cm kring det normala. På de östra farvattnen sjönk vattenståndet sakta. Landsort hade +16 cm den 11 och sedan sjönk det sakta till -24 cm den 25.

Året avslutades med kraftig sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Strax innan 12-slaget hade det stigit till +71 cm i Kalix och +22 cm i Spikarna.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2018 (140 kB, pdf)

Höga vågor

Under månaden passerade flera lågtryck som gav upphov till signifikanta våghöjder* på över 2 meter.

Den 1 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På Östersjön var det en sydlig vind på 12 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,2 meter.

Den 4-5 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en nordvästlig vind och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,8 meter och vid Brofjorden till 3,3 meter. På Östersjön var det en västlig vind på 13 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,4 meter. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 20 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Den 25 rörde sig ett lågtryck in över norra Skandinavien och längs västkusten var det en västlig vind på 14 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,2 meter och vid Brofjorden till 2,5 meter.

På nyårsafton rörde sig ett lågtryck upp över Norska havet med blåsigt väder över Sverige. På västkusten blåste det 20 m/s från sydväst och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Brofjorden med 3,6 meter. På Bottenhavet var det en sydlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,2 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd blev således 3,6 meter vilket är lågt för att vara i december månad. För att hitta ett år med lägre notering får man gå tillbaka till 2004 då decembermax var 3,3 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2018..
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2018. Förstora Bild