December 2013 - Nya vattenståndsrekord och höga vågor

Under december passerade flera lågtryck och tre nya vattenståndsrekord noterades. Signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades vid ett flertal tillfällen, varav de högsta våghöjderna var på 6,9 meter. Det milda vädret gav upphov till vattentemperaturer på drygt 3 grader över det normala.

Mycket lindrigt isläge

Ett omfattande lågtrycksområde parkerade nära Island. För årstiden mycket mild luft fortsatte att strömma in över Östersjöområdet med kraftiga sydliga eller sydvästliga vindar, på västkusten tidvis stormstyrka med orkanbyar.
 
Resultatet blev ett väl omblandat ytskikt med ett temperaturöverskott på drygt 3 grader i samtliga svenska farvatten.

Kring jul låg ytvattentemperaturen i centrala Bottenviken fortfarande kring 2,5 grader över den normala.

Isläget var likaså mycket lindrigt. Varje försök till istillväxt i Bottenvikens ytterskärgårdar slogs obönhörligen ned av nya kulingvindar och resulterade i ett flertal stampisvallar i de inre delarna längst uppe i norr.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2013.

Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2013. Förstora Bild
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2013. Förstora Bild

Nya vattenståndsrekord

Under december passerade flera lågtryck och månadens medelvattenstånd var mycket över det normala.

Den 2 gav ett lågtryck öster om Sverige en sydostlig vind över Östersjön vilket pressade in vattnet mot ostkusten. Kungsholmsfort noterade då sitt månadshögsta med +83 cm.

Den 5 berörde stormen Sven Sverige. Stormvindar och orkanbyar pressade in vattnet mot kusten. I Göteborg steg vattenståndet till +120 cm. I Öresund observerades tre nya vattenståndsrekord med +167 cm i Viken och +159 cm i Barsebäck. Samtidigt var det rekordlågt i Skanör, -158 cm då vattnet pressades österut på Östersjön. I Halmstad observerades +170 cm av Sjöfartsverket. Samma nivå uppnåddes under stormen Simone i oktober. När lågtrycket passerat blev det en nordlig vind över Bottenviken som pressade vattnet söderut. Kalix registrerade då sitt månadslägsta med -50 cm.

Den 22 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige. Längst västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s som pressade vattnet in mot kusten. Kungsvik registrerade då +118 cm, Smögen +115 cm och Göteborg +100 cm.

Tittar man på månadsmedelvärden så hade Kalix 51,2 cm över det normala vilket är den tredje högsta decembernoteringen sedan mätningarna startade 1974. Ratan hade 45,7 cm över det normala vilket är den femte högsta noteringen i december sedan mätningarna startade 1891.
 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2013.

Höga vågor

Lågtryckspassager gav upphov till flera tillfällen med höga vågor under månaden.

Stormen Sven berörde landet den 5 och längst västkusten var det stormvindar med orkanbyar och Väderöbojen registrerade då en signifikant våghöjd* på 6,9 meter och maxvågor på 10,7 meter. Knollsgrund registrerade 4,5 meter. Finngrundet noterade 4,3 meter dagen efter.

Den 16 passerade ett lågtryck norr om Skandinavien och över landets södra delar var det en sydvästlig vind. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Knollsgrund till 2,6 meter.

Den 22 rörde sig ett lågtryck upp över mellersta Sverige. Längst västkusten var det en sydvästlig vind och den signifikanta våghöjden steg till 5,8 meter.

Den 27 och 28 var det återigen sydvästliga vindar över södra Sverige. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,2 meter och vid Knollsgrund 2,8 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i december 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i december 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i december 2013 Förstora Bild