Augusti 2018 - Sjösprång och höga ytvattentemperaturer

Den 8 augusti rapporterades det om ett sjösprång utanför Göteborg. Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades den 10-11 i Kungsvik respektive Skanör. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,6 meter i samband med stormen Johanne. Månaden inleddes med höga ytvattentemperaturer men längs ostkusten vällde tidvis kallt djupvatten upp.

Ytvattentemperaturen

Månaden inleddes med fortsatt mycket varmt väder och de höga ytvattentemperaturerna bibehölls den första veckan med allmänt över 20 grader ända upp i norr. I Östersjön steg temperaturen ytterligare och kulminerade några dagar in i månaden med stora områden med 23-25 grader i ytvattnet.

Från den 10 började svalare luft strömma in västerifrån och blåsigare väder drev det varmaste ytvattnet österut i Östersjön och Bottniska viken. Längs Norrlandskusten vällde kallare djupvatten upp och temperaturen sjönk snabbt ned till under 15 grader på många platser. I övriga havsområden sjönk temperaturen i ytvattnet mer långsamt.

I slutet av månaden hade ytvattentemperaturen sjunkit i samtliga havsområden och var i Västerhavet och Östersjön allmänt 16 till 19 grader, i Bottniska viken 12 till 17 grader.

Månadens lägsta temperatur i ytvattnet noterades vid Furuögrund den 22 med 6,2°.

Nya augustirekord i maxtemperatur för ytvattnet noterades vid Finngrundet och Hoburgen. Vid Marviken noterades den högsta maximitemperaturen någonsin, sedan starten 2006 med 25,5° den 2. Därmed slogs också det tidigare augustirekordet från 2014 med 2,6°.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2018 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2018. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Augusti inleddes med vattenstånd omkring det normala längs västkusten och på ostkusten ca 10 cm under det normala. Tittar man på månadsmedel så blev de något över det normala på samtliga platser.

Månadens första vecka var högtrycksbetonad och det hände inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på ungefär samma nivå.

Den 8 närmade sig en kallfront med åska västerifrån. När fronten nådde västkusten gav den upphov till ett sjösprång som observerades på flera platser i de norra delarna av Göteborgs skärgård. Från Hönö har boende rapporterat att höjdskillnaden var omkring 1 meter och att det svängde flera gånger på kort tid. Man kan se hur rörelsen har fortsatt in mot Göteborg längs Göta älv.

Sjösprång som rör sig upp längs Göta älv 2018-08-08  (tid utc) .
Sjösprång som rör sig upp längs Göta älv 2018-08-08 (tid utc) . Eriksberg längst västerut och Agnesberg längst österut. Förstora Bild

Den 10 berördes västkusten av stormen Johanne. Det var en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd noterades i Kungsvik med +84 cm. I Smögen steg det till +73 cm och i Göteborg till +48 cm.

Från Lungö utanför Härnösand kom det samma dag in en rapport om något som skulle kunna vara ett sjösprång. Enligt uppgift varierade vattenståndet med ca 85 cm under några minuter och vattentemperaturen sjönk kraftigt. SMHI och Sjöfartsverket har stationer norr och söder om platsen samt i Ångermanälven men dessa registrerade inget. Vid den aktuella tidpunkten har en kallfront med åska passerat.

Den 11 rörde sig ett lågtryck in över södra Sverige och på Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör till -48 cm.

Sedan passerade flera lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden.

Den 27 passerade ett lågtryck södra Sverige och i samband med detta sjönk vattenstånden längs västkusten. I Viken sjönk det från +14 cm på morgonen till -39 cm på eftermiddagen.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2018 (138 kB, pdf)

Höga vågor

Den 10 berördes västkusten av stormen Johanne. Det var en sydvästlig medelvind på 24 m/s och 32 m/s i byarna. Vid Väderöarna observerades månadens högsta signifikanta våghöjd med 4,6 meter. Detta var den 3:e högsta augustiobservationen vid Väderöarna sedan mätningarna startade 2005. Den högsta noterades 2010 med 5,7 meter. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 4,3 meter. På ostkusten blev det inte så höga vågor och Huvudskär noterade 2,4 meter.

Den 11 till 12 rörde sig ett lågtryck över södra Sverige. På Östersjön och Bottenhavet var det en sydvästlig vind. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 1,9 meter och vid Finngrundet till 2,2 meter.

Den 18 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet och på västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter och vid Brofjorden till 2,6.

Den 22 -23 passerade ett lågtryck över norra Sverige. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 12 m/s. Bojen vid Knolls grund registrerade en signifikant våghöjd på 2,1 meter och Huvudskärsbojen 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2018. Förstora Bild