September 2008 - Solfattigt i söder trots högtryck

Efter en inledning med ostadigt väder dominerade högtryck större delen av månaden. Detta gav moln, dis och dimma i söder medan det var ganska soligt i norr. Slutet av månaden blev mer nederbördsrik och en höststorm passerade de norra fjälltrakterna. Månaden blev allmänt nederbördsfattig och temperaturerna hamnade nära de normala. Trots detta upplevdes den nog som kylig av många eftersom flera septembermånader på senare år har varit milda. Även om det var ganska solfattigt i söder var det inte i närheten av något rekord.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Ostadig inledning

En svag högtrycksrygg, som täckte landet den 1, kunde inte stå emot lågtryck och deras nederbördsområden som från sydväst drog in mot Götaland och sedan vidare norrut. Detta mönster upprepades under de följande dagarna.

Trots det ostadiga vädret noterades månadens högsta temperatur, 22.7°, den 2 i Oskarshamn.

Ett av nederbördsområdena gav den 3 allmänt omkring 20 mm i norra Jämtland och södra Lappland där Fjällsjönäs fick mest med 30 mm.

Den 6 kom ytterligare ett regnområde in över Götaland från sydväst och drygt 20 mm regn föll i ett stråk från Bohuslän mot västra Södermanland. Såtenäs i Västergötland fick då 34 mm.

Även dagen efter föll omkring 20 mm från samma nederbördsområde i och strax söder om Närke. På gränsen till varm luft över Öst­europa bildades nya nederbördsområden som berörde sydöstra Sverige den 7.

Högtryck från norr

Över norra Norrland byggdes ett högtryck upp till den 7 vilket där gav klart väder och nattfrost. I söder var det molnigt och även morgondimma i delar av Götaland.

I samband med ett lågtryck över Nordsjön berördes södra Sverige av nederbörd den 8. På kvällen uppkom kraftiga skurar med åska utmed en front över Götaland. Marbäck i Halland fick då 45 mm.

Häftiga lokala skyfall rapporterades även från Småland och Västergötland. I Habo nordväst om Jönköping fick gator stängas av. I Dalsland slog blixten ned bland annat i en ladugård i Färglanda och fyra kor brändes inne.

Medelmolninghet under september 2008
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2008 Förstora Bild
Karta med soltimmar under september 2008
Antal soltimmar i september 2008 Förstora Bild

Moln, dis och dimma

Högtrycket över norra Norrland gav sol och uppehåll i norra halvan av landet medan södra halvan hade molnigt och delvis regnigt den 9 och 10. I gränsområdet mellan Småland och Halland kom t ex 32 mm i Reftele den 9.

Högtrycksryggen bredde ut sig över landet till den 12. Detta gav i norr svaga vindar, kalla nätter, frost och sol medan Götaland fick nordostvind varvid en och annan skur drev in från Östersjön.

Efterhand blev det också minskad molnighet i söder, vilket även där gav kalla nätter och sol dagtid.
 
Den 14 blev det lokalt frost på Sydsvenska höglandet. Några regnskurar förekom ännu i sydöstra Götaland. Det högtrycksdominerade vädret fortsatte ända till och med den 18.
 
Högtrycksryggen drog sig då tillbaka mot nordost och en front kom in mot fjällen den 19. Nederbördsområdet utmed fronten försvagades dock vid passagen av fjällen.

Högtryck från väster

Från Brittiska öarna växte en ny högtrycksrygg in mot landets södra delar den 20. Norr därom passerade några fronter över Norrland. Dis, dimma och moln uppträdde främst i södra Sverige.

Högtrycksryggen drog bort mot öster och svaga nederbördsområden drog därefter in västerifrån över framför allt Norrland. De rörde sig på en bana norr om ett högtryck över de norra delarna av Brittiska öarna.

Ett nederbördsområde över Polen berörde södra Götaland den 22 och 23. Högtrycket i väster förflyttade sig långsamt mot Nordsjön och Skandinavien.

Åter bildades dimma under natten i södra Sverige medan fronter passerade i norr. Katterjåkk fick 22 mm den 23. Efter en klar natt i Norrbotten uppmättes månadens lägsta temperatur på morgonen den 25 i Pajala med -7.9°.

Storm i fjällen

Vid en frontpassage den 26 blev det hård vind i fjällen, medelvinden vid Stora Sjöfallet nådde 30 m/s. Samtidigt fördjupades ett lågtryck nära Island.

Det rörde sig de följande dygnen över Norska havet mot Nordkalotten samtidigt som högtrycket drog sig söderut.
 
Vinden tilltog över hela landet och på eftermiddagen den 27 blåste det storm med orkan i byarna i de nordliga fjällen.

Snö föll på de högsta topparna men i lägre terräng blev det regn, mest nederbörd fick Hemavan med 29 mm.

Även den 28 blev blåsig med stormvindar och orkan i byvinden i Lapplandsfjällen.

Vid den vindutsatta stationen i Stekenjokk i sydvästligaste Lappland uppmättes 29 m/s i medelvind och 36 m/s i de kraftigaste vindstötarna.

I de södra fjällen och utmed norra västkusten uppmättes vindstötar på eller över 24 m/s, men medelvinden nådde inte stormstyrka.

Västvinden avtog den 29 och dagen blev ganska solig. Mot kvällen kom dock ett nederbördsområde in över sydvästra Götaland.

Månadens sista dag blev därför regnig i södra halvan av landet, mest regn fick Ulla­red med 34 mm.

Karta över åskdagar september 2008
Åskdagar under september 2008 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar september 2008
Totalt antal blixtar september 2008 Förstora Bild
bildtest