September 2008 - Temperatur i havet

Avkylningen månadens första två veckor var relativt långsam på grund av övervägande milt väder med västliga vindar. Efterhand blev vädret dock blåsigare och ett omfattande lågtryck förde ned kallare luft över Skandinavien från och med den 28.

Avkylningen sköt fart i norr mot slutet av månaden

Ytvattentemperaturen låg i början av september fortfarande något över det normala i samtliga farvatten utom i Egentliga Östersjön, som hade ett litet underskott på runt 0.5-1.0 grader.

Avkylningen månadens första två veckor var relativt långsam på grund av övervägande milt väder med västliga vindar. Denna milda inledning följdes av en längre högtrycksperiod med mestadels måttliga ostliga till nordostliga vindar.

Efterhand blev vädret dock blåsigare och ett omfattande lågtryck förde ned kallare luft över Skandinavien från och med den 28.

Vattentemperaturen i främst Bottenvikens kustland sjönk snabbt de sista dagarna i september och Furuögrund hade den 30 ett underskott på 2 grader. Vid övriga stationer registrerades ett temperaturöverskott på 1.0 – 1.5 grader.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2008
Ytvattentemperatur i havet 15 september 2008 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 september 2008
Ytvattentemperatur i havet 29 september 2008 Förstora Bild