September 2008 - Temperatur och nederbörd

Två år i rad har nu medeltemperaturen för september hamnat nära den normala. I delar av Jämtland och Ångermanland blev det den torraste septembermånaden på över 50 år.

Höstmånad

Två år i rad har nu medeltemperaturen för september hamnat nära den normala. Detta är värt att notera, eftersom nästan alla septembermånader sedan 1997 varit varmare än normalt.

Undantag är förutom förra året, då det var små underskott i norr, även september 2000, då det var kyligt framför allt i södra Sverige. Extremt mild var månaden åren 2006 och 1999.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i september 2008
Medeltemperaturen i september 2008 Förstora Bild

Åter en torr september

I delar av Jämtland och Ångermanland blev det den torraste septembermånaden på över 50 år. Den normalt nederbördsrika stationen i Höglekardalen med startår 1962 fick bara 14 mm vilket är nytt rekord där.

Än mindre, 8 mm, fick Rösta nära Östersund. Där får man gå tillbaka till 1967 för att hitta en torrare september. De senaste åren har september ofta varit väldigt torr såsom åren 2005, 2003, 2002 och 2000.

Karta över nederbörd i september 2008
Nederbörd under september 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under september 2008
Nederbörden i procent av det normala under september 2008 Förstora Bild