September 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen och markvattenhalterna var nära det för årstiden normala i hela landet. I större delen av Sverige var grundvattennivåerna nära eller över de normala.

Vattenföring

I Norrland samt i västra Svealand var vattenföringen nära eller något under den normala för månaden. I östra Svealand var den låg och under den normala.

I västra Götaland var vattenföringen över den normala i början på månaden, men sjönk till en för årstiden normal nivå under den andra halvan av månaden. I östra Götaland var vattenföringen på en normal nivå för månaden.

Markvattenhalten

Markvattenhalterna var nära det för årstiden normala i hela landet. I ett område tvärs över Sverige, omkring Vänern, Vättern och Mälaren, var marken något blötare än normalt, och i fjälltrakterna var det torrare än normalt.

Grundvattennivån

I större delen av Sverige var grundvattennivåerna nära eller över de normala. Området från trakten mellan Vänern och Hjälmaren söderut runt Vättern och vidare västerut genom mellersta Halland hade nivåer mycket över de normala.
 
Fjälltrakterna i Jämtland och södra Lappland hade nivåer mycket under de normala. Övriga delar av västra Norrland och norra Dalarna österut genom Gästrikland samt södra Skåne hade nivåer under de normala.

Grundvattennivån 15 september 2008 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 september 2008 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 22 september 2008
Markvattenhalt i procent av den normala, 22 september 2008 Förstora Bild