September 2008 - Vattenstånd och vågor

Månadens högsta vågor noterades på Södra Östersjön den 30 med en maximal våghöjd på 4.8 meter. I och med högtryck och ostliga till nordostliga vindar i mitten av månaden sjönk vattenståndet ned till under medelvatten på de flesta observationsplatserna.

Höga vågor

Månaden inleddes med stadiga västliga vindar som gav ökande våghöjder. Den 4 - 5 uppmättes signifikant våghöjd* på 3.5 m i Skagerrak och 2.9 m i Bottenhavet.

Därefter följde svagare vindar och vågor som generellt låg under 1 m i signifikant våghöjd.

I samband med kraftiga vindar den 11 uppmättes vid Huvudskär signifikant våghöjd på 2.3 m och maxvågor över 3 m.

På Södra Östersjön nådde vågorna över 4 m den 12 och 13. September avslutades med starka vindar. Den 28 uppmättes byvindar på 23-27 m/s och signifikanta våghöjder på över 3.5 m vid Väderöarna och i Bottenhavet.

Månadens högsta vågor noterades på Södra Östersjön den 30 med en maximal våghöjd på 4.8 meter.

Övervägande låga vattennivåer

Vattenståndsnivåerna låg under månadens inledande dagar något över medel på de flesta platser längs den svenska kusten. Månadens högsta vattenstånd med 51 cm över medelnivå uppmättes i Kalix mellan den 3 och 4 och i Kungsvik den 4.

I och med högtryck och ostliga till nordostliga vindar i mitten av månaden sjönk vattenståndet ned till under medelvatten på de flesta observationsplatserna. Månadens lägsta vattenstånd, -58 cm, uppmättes den 11 i Klagshamn.
 
I Bottenviken och Bottenhavet låg nivåerna 20 40 cm under medelvatten från den 12 till den 27 med de lägsta nivåerna den 25.
 
I slutet av månaden pressade de dominerande nordvästliga vindarna samt det fallande lufttrycket åter in vatten i Östersjön och nivåerna steg något längst ostkusten, dock ännu ej över medelnivå.

Endast längst Bohuskusten och ned till Ringhals steg vattennivån till medel eller något över medel under månadens sista dagar.