September 2005 - Fin sensommar

Västvindar och endast svaga nederbördsområden gjorde att månaden blev mild och till största delen torr. Minimirekordet i septembernederbörd tangerades i Falun, och Stockholm blev torrast sedan 1875. Resterna av den tropiska orkanen Maria gav blåsigt väder och nederbörd i stora delar av landet den 14. Därefter drog ett par fronter tillfälligt ner kalluft som gav snö i fjällen och rejäl nattfrost i hela landet den 16 och 17. Dis och dimma förekom framförallt under den senare delen av månaden. Trots detta blev september en solig månad på de flesta håll, i Visby den soligaste sedan starten 1952 med 234 timmar och i Umeå sedan 1976 med 202 timmar.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Högtryck med värme

September inleddes soligt och varmt i samband med ett högtryck med centrum över Finland. Med undantag av någon lokal skur den 1, då Nordkoster fick 16 mm, var det uppehåll.

Både den 1 och 2 förekom maximitemperaturer på över 20°ända uppe i Lappland. På kvällen den 2 kom en svag kallfront in från väster och gav regn i hela landet, som mest 10-20 mm.

Därefter kom ett nytt högtryck in från Nordsjön och gav fortsatt höga temperaturer, dock några grader lägre.

Den 4 låg högtryckets centrum över Svealand, medan en svag varmfront passerade de nordligaste fjällen. Lokalt blev det nattfrost i norr och på dagen 15° längst i norr men fortsatt temperaturer över 20° i söder.

Den 5 drog sig högtrycket mot Polen och ett lågtryck utanför Lofoten medförde frontpassager över Norrland. En kallfront i norr gav därvid 14 mm regn i Hemavan den 6-7, medan högtrycket gav fortsatt värme i söder.

Månadens högsta temperatur noterades då i Lund och Oskarshamn med 27°.

Ostadigt i norr

En front med regnväder kom in från väster över södra Sverige den 7, vilket gav drygt 10 mm i delar av Götaland och Svealand. Sedan fronten passerat blev det varmt och blåsigt.

Trots vinden noterades högsommarvärme i Götaland med över 25°. Även i Norrland var det varmt med omkring 20°, trots att ett lågtryck norr om Skandinavien svepte ner ett par fronter.

Ett stråk med regn från Jämtland upp mot Bottenviken den 7-8 gav 29 mm i Korsvattnet i Jämtland och 24 mm i Glommersträsk i Lappland.

Regnandet fortsatte i Norrland och den 8-9 kom för årstiden stora mängder i gränsområdet mellan Norrbotten och Lappland, som mest 42 mm i Paharova i Norrbotten.

Under morgonen den 9 var det nattfrost i södra Norrland, men maximitemperaturerna var fortfarande över 20° i Götaland och Svealand och mellan 15° och 20° i Norrland.
 
Den 10 gjorde ett nytt högtryck entré från Nordsjön, vilket gav relativt soligt höstväder även den 11. Det blev då nattfrost allmänt i Norrland och Svealand. Den 12 drog några svaga fronter förbi med endast några millimeter nederbörd som mest.

Den 13 och 14 kom fronter, som hörde till resterna av den tropiska orkanen Maria, in västerifrån. Det blev därmed regnigt och blåsigt i stora delar av landet, med bl a en medelvind på 22 m/s på Måseskär i Bohuslän.

Nedblåsta träd orsakade strömavbrott för några tusen hushåll i Halland, Småland, Värmland, Dalsland och på Värmdölandet i Uppland.

Den 13-14 fick Grundforsen i Dalarna 27 mm och Ankarvattnet i Jämtland 19 mm regn. Från den 14 till den 15 föll ytterligare 10-20 mm i delar av Ångermanland, Jämtland och Västerbotten.

Medelmolninghet under september 2005
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2005 Förstora Bild
Karta med soltimmar under september 2005
Antal soltimmar i september 2005 Förstora Bild

Vinterkänning

En svag kallfront följd av skurar med ringa nederbörd passerade söderut över landet den 15.

Dagen efter passerade ytterligare en kallfront som i fjällen följdes av snöbyar och minusgrader, varvid stora delar av fjällen fick ett tunt snötäcke.

I Katterjåkk, som redan den 13 hade fått snö, ökade snödjupet till drygt en decimeter den 17. Det blev allmän nattfrost i inlandet den 16 och 17, då det var kallast i Latnivaara i norra Lappland med -8.9°och i Götaland hade Hagshult -4.3°.

Den 18 passerade ett nederbördsområde som gav små mängder utom i delar av Halland, där Marbäck vid Halmstad fick 20 mm.

Åter varmt i hela landet

En front med lokal åska drog den 20 upp över Norrland. Lokalt fick man mer än 20 mm i Jämtland och Västerbotten. Temperaturen i södra Norrland klättrade under dagen över 20°-strecket.

En högtrycksrygg täckte landet den 21. Detta inledde en period med disigt väder och lokal dimma de kommande dygnen.

Den 26 etablerade sig ett högtryck över Ryssland och varm luft strömmade upp över landet och gav för årstiden mycket höga temperaturer i hela landet.

Under natten och morgonen den 28 passerade en kallfront hela landet varvid bland annat Säve fick 23 mm regn. I Götaland förekom åskskurar i den efterföljande luftmassan.

De gav som mest 22 mm i Havraryd i Halland. Den 29 följdes en svag högtrycksrygg, med dis och dimma på många håll, av en front från väster med åska i södra Götaland.
 
Flera kraftiga urladdningar noterades vid klimatstationen i Eftra i Halland. Den starkaste var en så kallad positiv blixt, vars strömstyrka uppskattades till 160 000 A av SMHIs blixtlokaliseringssystem.

Månadens sista dag gav fortsatt svaga vindar samt dis och dimma i stora delar av landet.

Karta över åskdagar september 2005
Åskdagar under september 2005 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar september 2005
Totalt antal blixtar september 2005 Förstora Bild
bildtest