September 2005 - Temperatur och nederbörd

Årets september sällar sig till en rad av milda septembermånader med maximitemperaturer över 20°. Trots flera passerande nederbördsområden blev mängderna i allmänhet små, Stockholm fick 11 mm, vilket är den lägsta septembernederbörden där sedan 1875.

Sommartemperatur

Maximitemperaturer över 20° förekom under 20 av månadens dagar. Den första rejäla nattfrosten i södra Sverige inträffade den 16 och 17, men det milda vädret kom tillbaka. Årets september sällar sig till en rad av milda septembermånader.

I norr får man gå tillbaka tio år för att hitta en kallare september än normalt. Utmed Norrlandskusten gav dock kallt havsvatten mer normala medeltemperaturer.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2005
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2005 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i september 2005
Medeltemperaturen i september 2005 Förstora Bild

Nederbördsfattig

Trots flera passerande nederbördsområden blev mängderna i allmänhet små. I Falun, med endast 9 mm och startår 1860, blev det tangerat rekord.

Stockholm fick 11 mm, vilket är den lägsta septembernederbörden där sedan 1875. Intressant är att 2005 var ytterligare ett år i en rad med nederbördsfattiga septembermånader under senare år såsom år 2000, 2002 och 2003

Karta över nederbörd i september 2005
Nederbörd under september 2005 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under september 2005
Nederbörden i procent av det normala under september 2005 Förstora Bild