September 2005 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet i södra Östersjön sjönk kraftigt och månadens lägsta värde inträffade i Skanör med -71 cm. De 14 passerade ett lågtryck med våghöjd på 4 meter í Norra Östersjön och östra delen av Bottenhavet som följd.

Höga vågor

Lågtrycken avlöste varandra under månaden, men höll sig till en början på en nordlig bana upp över Ishavet. På Bottenviken rådde t ex sydvästliga till västliga kulingvindar den 7 och 9 med vågor kring 2.5 meter som mest på den finska sidan.

Den 14 passerade ett omfattande lågtryck ostvart över Skandinavien med kulingvindar i de flesta svenska farvatten. Härmed ökade våghöjden snabbt till cirka 4 meter både på Norra Östersjön och på östra delen av Bottenhavet.

Ett par fronter trängde in mot västkusten den 27 och den 29 med sydvindar på cirka 15 m/s som resulterade i 2.6 meter uppmätt våghöjd utanför Väderöarna.

Vattenståndet högst i mitten av månaden

Djupa lågtryck rörde sig som på ett pärlband åt nordost över Norska havet och vindar mellan sydväst och väst dominerade. Härmed höll sig medelvattennivån i Östersjön och på Bottniska viken i allmänhet över den normala.

I samband med det mycket omfattande lågtrycket som passerade över norra Skandinavien den 14 uppmättes i Kalix +55 cm som mest.

Vattenståndet i södra Östersjön sjönk samtidigt kraftigt och månadens lägsta värde inträffade följaktligen i Skanör samma dag, -71 cm.

På lågtryckets baksida den 15 hittar vi september månads toppnotering, +77 cm i Viken, då en portion nordsjövatten kortvarigt trycktes ned i södra Kattegatt.