September 2005 - Temperatur i havet

Sydvästliga och milda vindar dominerade perioden och den storskaliga avkylningen gick därför långsamt. Efter kulingvindarna den 14 uppmättes t ex endast 7° till sjöss strax utanför Sundsvall, medan temperaturen på Bottenhavets centrala och östra delar fortfarande höll sig på 12-13 °.

Uppvällning av kallt vatten längs Norrlandskusten

Ytvattentemperaturen låg till en början mellan 1 och 2 grader över den normala på de flesta platser, undantaget Bottenvikskusten som redan i början av månaden hade ett temperaturunderskott på drygt 2 grader.
 
Milda sydvästliga vindar dominerade hela perioden och den storskaliga avkylningen gick därför långsamt.

De djupa lågtrycken på Norska havet skapade tidvis kraftiga vindar och omfattande uppvällningsfenomen började härmed uppträda längs Bottenhavskusten mellan Härnösand och Hudiksvall redan den 7.

Efter kulingvindarna den 14 uppmättes t ex endast 7° till sjöss strax utanför Sundsvall, medan temperaturen på Bottenhavets centrala och östra delar fortfarande höll sig på 12-13 °.

Samtidigt fortsatte temperaturen att sjunka längre norrut med bottennoteringen 5.9° på mätplatsen vid Ratan den 26.

Längs Östersjökusten förekom likaså uppvällningsfenomen, om än i mer begränsad form. Temperaturmönstret bestod även i slutet av månaden med ett överskott på cirka 2 grader längs syd- och västkusten.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2005
Ytvattentemperatur i havet 15 september 2005 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 september 2005
Ytvattentemperatur i havet 29 september 2005 Förstora Bild