September 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen var mycket över den normala för årstiden i fjälltrakterna. Området runt Vänern, södra Skåne, Blekinge och sydöstra Småland hade markvattenhalter under det normala för årstiden. Grundvattennivåerna var för årstiden över eller mycket över de normala i norra Sverige.

Vattenföring

I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit låg. I de norrländska vattendragen har vattenföringen varit över den normala. Speciellt i fjällvattendragen har vattenföringen varit mycket över den för årstiden normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var över den normala för årstiden i Norrland, förutom i de sydligaste delarna. Området runt Vänern, södra Skåne, Blekinge och sydöstra Småland hade markvattenhalter under det normala för årstiden. I övriga delar av landet var markvattenhalterna normala för årstiden.

Grundvattennivån

Nivåerna var för årstiden över eller mycket över de normala i norra Sverige. I Svealand och Götaland varierade de från under de normala till mycket över de normala. Nivåer under de normala återfanns i ett område norr om Vänern samt i Blekinge.

Grundvattennivån 15 september 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 september 2005 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 september 2005
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 september 2005 Förstora Bild