Oktober 2010 - Solig höst

Oktober karaktäriserades av högtrycksbetonat och soligt väder under den första halvan och en ostadig och grå andra hälft. Som helhet blev dock månaden soligare än normalt i hela landet. Under månadens första del gjorde den meteorologiska vintern sitt intåg längst i norr enligt normal tidtabell. På flera håll i inre Götaland och i södra Svealand föll säsongens första snö där den 21 och 22. Vid samma tillfälle förekom lokal åska i västra Götaland och stormbyar i Göteborg.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Högtrycksväder och milda nätter

Ett högtryck öster om Sverige dominerade vädret under månadens inledning med varma sydvindar och plusgrader på nätterna i Götaland. Det var tidvis soligt men med morgondimma som på sina håll hade svårt att lätta under dagarna.

En front tog sig in över landet på kvällen den 6 och gav 30 mm i Eftra i Halland. Fronten rörde sig österut den 7 och gav då 22 mm i Moheda i Småland. Därefter tog högtrycket åter kommandot och mild luft fortsatte att strömma in över Sverige. Det gav en känsla av brittsommar och månadens högsta temperatur noterades i Erikstad-Bergarud i Dalsland med 18.1° den 7. Även i Norrland var det riktigt varmt med nästan 18° i Åre-Björnänge.
 
Noterbart är att det den 5-7 var plusgrader i hela landet. Det varma vädret fortsatte den 8 även om dagstemperaturerna i södra Sverige inte blev fullt lika höga. Desto varmare var det då i norra Sverige. Piteå hade 15.8°, Karesuando 13.2° och Esrange 13.1°. De två sistnämnda värdena är de högsta temperaturer som uppmätts vid dessa stationer i oktober sedan 1962 respektive 1961.

Nordvästvindar

Ett lågtryck som rörde sig österut över Nordkalotten gav upphov till en nordvästlig luftström med byar av regn och snö främst i Lapplandsfjällen. Katterjåkk fick under tre dygn den 8-10 totalt 70 mm i smält form. Samtidigt ersattes högtrycket som legat över Ryssland av ett annat högtryck med centrum på Norska havet. I den nordvästliga luftströmmen passerade ett nytt lågtryck den 13-14 och gav upp till två decimeter nysnö i Lappland.

Från högtrycket på Norska havet växte en högtrycksrygg in över Skandinavien den 15-16.Detta innebar ganska soligt väder, särskilt i landets södra halva.

Markant väderomläggning

En markant väderomläggning skedde när ett lågtryck natten till den 17 drog in över norra Sverige med regn och snö i fjällen. De sista resterna av högtrycksinflytandet i södra Sverige gjorde att det i samband med klart väder och svaga vindar blev en ordentligt kall natt och på morgonen den 17 hade Hagshult i Småland landets lägsta temperatur med -8.4°.

Snödjupskarta för 15 oktober 2010
Snödjup, 15 oktober 2010 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 oktober 2010
Snödjup, 31 oktober 2010 Förstora Bild

Säsongens första snöfall i söder

Ett omfattande lågtrycksområde drog in över landet den 18 och Mollsjönäs i Västergötland fick då 37 mm. I samband med att kallare luft sedan rörde sig söderut föll säsongens första snö i sydöstra Götaland natten till den 21. Gyngamåla i Blekinge rapporterade 16 cm nysnö och även i nordöstra Skåne hade man lokalt ett tunt nysnötäcke.

Stormbyar i Göteborg

Ett nytt litet, dock ettrigt, lågtryck drog in på kvällen den 21 med regn och blötsnö samt i västra Götaland även lokal åska. I Göteborg blåste det då 29 m/s i byarna vilket är den högsta byvindsnoteringen där sedan Gudrun 2005. Lågtrycket drog vidare österut och på morgonen den 22 rapporterades 11 cm nysnö i Godegård i nordligaste Östergötland.

Samtidigt som det låg snö på flera håll i inre Götaland var det kallt i norr och samma morgon rapporterade Vilhelmina i södra Lappland -18.8°.

Ännu ett lågtryck rörde sig in över mellersta Götaland där det stannade upp och mer regn kom in från sydväst. Mest fick Grebbeshult i södra Västergötland med 43 mm den 23.

Kallare luft drog ned över landet den 25-26 samtidigt som en svag högtrycksrygg passerade och gav rätt soligt väder i framför allt södra Sverige. Därmed blev nätterna kalla även i söder och både Målilla i Småland och Horn i Östergötland hade -6.6° på morgonen den 26.

Milt och grått i söder

Den 27 var det dags för nya lågtryck med regn i söder och snöfall i norra Norrland. Hela landet hade även blåsigt väder. Följande dygn passerade ett område med regn och skurar över Götaland. I norra Norrland fanns ett område med snöfall och det drog bara långsamt bort över Bottenviken natten till den 29. På baksidan av tillhörande lågtryck strömmade kallare luft ner längst i norr.

I södra Sverige drog ett nytt nederbördsområde in från sydväst och rörde sig sedan långsamt norrut. Det åtföljdes av mycket mild luft med dagstemperaturer över 10 grader på sina håll i södra Sverige.

I norra Norrland passerade en svag högtrycksrygg vilket bromsade upp mildluften från söder. I samband med tillfällig uppklarning och nysnö blev det rejält kallt. Nedre Soppero i Lappland rapporterade den 30 månadens lägsta temperatur med -23.9°.

Mildare även i norr

Högtrycksryggen försvagades därefter och den milda luften rörde sig upp över nordligaste Sverige. Mildluften föregicks av ett snöfallsområde, vilket spädde på det förhållandevis tunna snötäcket där. Porjus i Lappland hade på morgonen den 31 månadens största snödjup på 43 cm.

I landets södra och mellersta delar var det samtidigt grått och även en del regn. Temperaturen var fortsatt hög för årstiden och t ex hade Söderhamn 12.0° på månadens sista dag.

Medelmolninghet under oktober 2010
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2010 Förstora Bild
Karta med soltimmar under oktober 2010
Antal soltimmar i oktober 2010 Förstora Bild