Oktober 2010 - Temperatur och nederbörd

Oktober blev kallare än normalt i Götaland och Svealand. Där var det dock något större temperaturunderskott i oktober i fjol. Oktober blev torrare än normalt i större delen av landet.

Kallt i söder - milt längst i norr

Oktober blev kallare än normalt i Götaland och Svealand. Där var det dock något större temperaturunderskott i oktober i fjol.
 
I södra och mellersta Norrland blev temperaturerna förhållandevis normala medan det i norra Norrland var lite varmare än normalt. De största temperaturöverskotten hade Tornedalen. Där behöver vi dock bara gå tillbaka till oktober 2007 för att finna en varmare oktober.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2010
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2010 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i oktober 2010.
Karta över medeltemperaturen i oktober 2010. Förstora Bild

Torrt

Oktober blev torrare än normalt i större delen av landet. Riktigt torrt var det sydväst om Storsjön i Jämtland där Höglekardalen hade sin torraste oktobermånad sedan mätningarna startade där 1962.

Längst i norr och i stora delar av Götaland föll dock något mer nederbörd än normalt. Lokalt i sydvästra Götaland, exempelvis i Varberg, var detta den sjätte månaden i följd med nederbördsöverskott.

Karta över nederbörd i procent av det normala under oktober 2010
Nederbörden i procent av det normala under oktober 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd oktober 2010.
Karta över nederbörd i oktober 2010. Förstora Bild