Oktober 2010 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I Götaland var vattenföringen under oktober inledningsvis kring månadsmedel för att stiga i slutet av månaden. I Svealand var vattenföringen kring eller under det normala för månaden.

Vattenföring

I Götaland var vattenföringen under oktober inledningsvis kring månadsmedel för att stiga i slutet av månaden. I Svealand var vattenföringen kring eller under det normala för månaden. Vattenföringen i södra Norrland var i början av månaden hög för att avklinga till det normala. Delar av västra Norrlands fjälltrakter samt nordöstra Norrland hade en vattenföring under månadsmedel men i övriga Norrland var nivåerna nära det normala.

Markvatten

Markvattenhalten ligger inom det normala intervallet för årstiden i nästan hela landet, undantaget vissa mindre områden i norra Norrland.

Grundvatten

Grundvattennivåerna i Sverige har sedan september som mest sjunkit med ca 40 cm och stigit med som mest ca 30 cm. Förändringarna med sjunkande och stigande nivåer var spridda över hela landet.

Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade. Undantagen är västra Svealand med nivåer mycket över de normala samt Skåne och delar av mellersta och norra Norrland där nivåerna var under de normala.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2010
Markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2010 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 oktober 2010 enligt SGU
Grundvattennivån 15 oktober 2010 enligt SGU Förstora Bild